söndag 17 juli 2011

Går det inte att lagstifta om elevers rätt får vi väl låta bli att ha privatägda och skattefinansierade skolor

För någon dag sedan kom "nyheten" om att allt fler privatägda skolor riskerar att gå i konkurs. Detta beror främst på att dom närmaste åren för med sig minskande elevkullar och det slår hårt mot verksamheter som är beroende av att det finns gott om elever med tillhörande skolpeng. Många företagare väljer dock att chansa och drar igång verksamheten ändå med risk för konkurs. Redan har det skördats offer och skolor dukar under en efter en. Mitt i detta står eleverna till synes helt utan rättigheter eller skydd.Jag tycker detta är skandal. Företag får dra igång skolor som ska följa en treårig utbildningsplan utan att kunna garantera eleverna den treåriga utbildning som dom har blivit antagna till. I andra verksamheter kan jag förstå att en affärsrelation, som det de facto rör sig om, innebär ett visst risktagande. Men när det gäller unga människors utbildning och därmed också deras framtid måste det finnas garantier för att denna utbildning slutförs inom angiven tid och med fullgod kvalité. I grundskolan är det kommunen som får ta smällen om det plötsligt står hela klasser utan skola till hösten men på gymnasiet finns inte detta krav och där får alltså eleven klara sig bäst den kan om skolan skulle gå omkull.

Det borde inte vara lagligt att starta en skola om man inte kan garantera att elevernas utbildning slutförs på ett tillfredsställande sätt. Detta borde gälla både i grundskolan och i gymnasiet men det är främst i gymnasiet som behovet av kompletterande lagstiftning är som störst. Att inte lagstifta och ställa upp krav på företagen att garantera detta är att ta företagens parti i relationen mellan eleverna och företagarna och det skulle aldrig falla mig in att ta det partiet i denna frågan.

Nu finns det säkert dom som säger att det inte går. Folk är nämligen väldigt duktiga på att säga att saker inte går. Speciellt sossar brukar vara bra på det och när sen folkpartistiska partiledare tycker man ska ställa krav på vinstbegränsningar så undrar massor av kloka sossar varför inte vi kom med det förslaget.

"Det går inte"-argumentet brukar låta i stil med att ett företag inte kan garantera sin överlevnad på tre års sikt. Nähä och vadådå, säger jag då. Det är helt oväsentligt om företagen kan garantera detta eller inte. Kravet måste finnas där och kan det inte uppfyllas så får väl företagen hitta nya domäner att göra business på. Det sägs ju så ofta att det inte är driftsformen som är det avgörande och viktiga och då gör det ju inget om kommunen driver skolorna. Eller det är bara åt andra hållet som det inte spelar någon roll?

Elevernas rätt först, företagens sen. Kan man inte fixa det får vi låta bli att ha privatägda skolor som finansieras med skattemedel. Slutdiskuterat.

1 kommentar:

  1. Det finns kommunala skolor som bör stängas så den risken finns ju oavsett driftsform.

    SvaraRadera