lördag 30 juli 2011

Ewa Björling springer storbolagens ärende istället för att värna folkhälsan

Sverige kämpar vidare med EU i snusfrågan och handelsminister Ewa Björling tycker förbudet mot att sälja snus i övriga EU är orättvist. Föga oväntat får hon medhåll från Swedish Match som anser att förbudet är fel och att det strider mot den fria rörligheten. Folkhälsoinstitutet menar dock att:

– Utifrån den kunskap som i dag finns om hälsorisker och beroende tycker vi att det bör begränsas, men ytterst är det politiker som bestämmer, säger Åsa Domeij, chef för avdelningen för drogprevention och spel. - DN

Så frågan är alltså om det är den fria rörligheten och rätten att stoppa i oss hälsofarliga saker som ska gå först eller om det är folkhälsan och god hushållning med våra sjukvårdsresurser som ska stå i första rummet. För mig är svaret på frågan självklart.

Bara som en liten påminnelse är tobaken utan konkurrens den största enskilda anledningen till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar i västvärlden. För att inte tala om hur det ser ut i tobakens tillväxtregioner i Tredje världen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar