onsdag 9 mars 2011

Jag har förtroende för den ideella föreningen SAP:s valberedning

Peter skriver kort och klokt om hur landet ligger när det gäller föredettingars medverkan i valprocessen till ny partiledare. Dom ska helt enkelt hålla sig borta. Och jag kan dessutom tycka att fler ska göra det. För vilket gnäll det är på folk nuförtiden. Mer öppenhet, mer demokrati och Stig Malm skriker om stalinism. Men några konstruktiva och konkreta förslag på hur allt skulle bli hallelujabra har jag inte sett.

Sen ställer jag mig frågan, i vilken ideell organisation eller förening har man inte en valberedning som tar fram ett förslag till styrelse som sedan läggs fram på årsmötet eller stämman? Och i vilken ideell förening är varenda medlem delaktig i valberedningens arbete?

Det fungerar nämligen såhär i föreningar. Man tillsätter en valberedning som i sin tur får arbeta ostört med att intervjua olika kandidater och sen försöker valberedningen hitta ett koncept som håller. Valberedningen står fri att tala med vem dom vill och lyssna in vad föreningens medlemmar tycker och tänker men det är varken ett tvång eller ett måste. Men en klok valberedning vet att känna av stämningen i föreningen och se om deras tilltänkta förslag kan tänkas får majoritet på stämman. Om inte arbetar en klok valberedning om sitt förslag och testar det med gehör igen.

Valberedningen utses av förtroenderådet. Det står klart och tydligt i stadgarna. Har man synpunkter på valberedningens utseende får man alltså förändra stadgarna men mig veterligen var det ingen som förde en stadgediskussion inför kongressen 2009 då stadgarna antogs. Med andra ord hade tåget redan gått sen länge när förtroenderådet samlades. Men det är ju välkommet att en sådan diskussion kanske kommer till stånd nu i april när vår nya partisekreterare är utsedd. Utöver detta kan man ju fundera på vilken skrivning som borde till istället för den befintliga för att alla ska vara nöjda. Man måste nämligen betänka att detta inte är den lokala bostadsrättsföreningen som ska utse revisorssuppleant. Det är en förening med över 100 000 medlemmar och då måste man hitta former som är hanterbara.

Sist kan man också fråga sig hur många som alltid är helt öppna med att man kandiderar till olika uppdrag. Hur många av oss har inte någon gång blivit övertalade att ställa upp på ett uppdrag först efter visst tjat? Oavsett vilken förening det är har man alltid några som åtar sig styrelseuppdrag eller poster efter viss tvekan. Vi kan visst leva i en bubbla och tro att den store frälsaren ska stiga fram helt öppet och klart för att sprida sin enorma kunskap och vishet över landet. Men det funkar inte riktigt så heller.

Med andra ord, låt valberedningen jobba, sluta tjafsa och gnälla, rösta när du har möjligheten (vilket du ju haft genom att utse styrelse i din S-förening, din AK och när det gäller ombud till kongressen) och acceptera att det är såhär representativ demokrati fungerar i det svenska föreningslivet. Annars får vi väl köpa in mentometerknappar till hela partiet så röstar vi NU!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar