fredag 18 mars 2011

Har du råd att få hjälp?

Diskussionerna går allt hetare om den svenska kärnkraftens vara eller icke vara just nu. Skälet är uppenbart, katastrofen i Japan visar på ett övertydligt sätt att kärnkraften är en extremt farlig verksamhet som måste ses ur ett stort antal perspektiv. Det går inte att enbart se på frågan ur ett energipolitiskt och ekonomiskt perspektiv. Man måste väga in allt från hälso- och miljöaspekter till frågor som rör maktkoncentration och kontroll.

I Sverige, precis som i Japan, är det elbolag som äger kärnkraftverken. Bolag, som precis som alla andra företag, har vinstintresset som största drivkraft. Och i händelse av katastrof blir vinstintresset problematiskt. Man måste nämligen förstå att ett företag i alla lägen vill skydda sitt varumärke och värna aktieägarnas intressen. Samhällsintresset, det gemensammas väl, kommer i andra hand. Vi såg det väldigt tydligt vid t ex katastrofen i Mexikanska golfen och företaget i Japan har även det fått utstå viss kritik. Balansgången är hårfin mellan att köra företaget i sank och att samtidigt ta sitt samhällsansvar.

I Sverige förlitar vi oss väldigt mycket på myndigheterna. Inte minst när allt går åt pipan förväntar vi oss, med rätta, att samhället ska ställa upp. Vi såg det vid förra tsunamikatastrofen och vi har sett det vid olika krigssituationer. Men ju mer vi lägger över på privata aktörer desto större är risken för att vi får frågan om vi kan betala för oss innan vi får någon hjälp. Dessutom riskerar kommunikationsproblem, intressekonflikter och andra saker att komma emellan hjälpen och behoven. I skenet av detta var det t ex en faslig tur att regeringen gick på pumpen i onsdags när dom försökte sälja ut ytterligare gemensam egendom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar