torsdag 17 mars 2011

Även därför var det bra att regeringen förlorade

Igår torska alliansregeringen i omröstningen kring utförsäljningen av statliga företag. Det var en faslig tur måste jag säga. För som det är nu handlar mycket av den politiska styrningen i landet om tur. Både på riksplanet men även på det lokala planet. Vad den samlade högern ska hitta på är nämligen inte riktigt klart. Partiet längst ut på högerkanten agerar ju mest som blinda hönor och var den ideologiska linjen finns kan man starkt ifrågasätta.

Hur som helst var det glädjande att utförsäljningen av folklig egendom stoppades. Det jag sitter och funderar på är argumentationen i det hela. För det blir ofta rent ekonomiska diskussioner när våra gemensamma ägodelar diskuteras. Är det en bra eller dålig affär att vi gemensamt äger saker? Aktieutdelning ställs mot försäljningsvinsten och sen träter man om huruvida statsskulden ska minskas med utförsäljningar eller genom mer permanenta inkomstökningar. Men för mig är det egentligen inte det saken handlar om.

Det avgörande är egentligen maktperspektivet. Vem har makten över värdet och utveckligen i vårt samhälle, alla eller fåtalet? Den demokratiska aspekten är även den av stor betydelse. Ska den representativa demokratin styra utvecklingen i landet eller ska enskilda bolagsstämmor och styrelse göra det? Och sist, men inte minst, ska vi gemensamt sätta upp spelregler för hur olika marknader bör och ska fungera eller ska vi helt lämna över skeendet till kapitalkrafterna? Följderna av avregleringarnas evangelium har vi ju sett i ett antal lokala, regionala och globala finanskriser. Dessutom blir det ett absurdum att låta t ex Vattenfall bilda oligopol med Fortum och Eon. Vattenfall borde, i kraft av sin storlek och dominans, pressa priserna enorm vilket hade gynnat den totala svenska ekonomin betydligt mer än vad ex antal miljarder i aktieutdelning till staten gör.

Så vad som behövs är mer gemensamt ägande, mer och tydligare styrning och ett folkligt perspektiv på syftet med bolagen istället för att stryka kapitalet medhårs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar