lördag 19 mars 2011

Årsmötet avklarat och några tankar att bära med sig efteråt

Nu är jag precis hemkommen från arbetarkommunen i Helsingborgs årsmöte. Jan Andersson blev omvald som ordförande och i övrigt gick valberedningens förslag igenom. Det är dock glädjande att så många kamrater har tankar och idéer kring allt från formalia till personfrågor. Det visar på ett stort engagemang och en vilja att förbättra rörelsen.

I tider som dessa, då SAP är och har varit i blickfånget mycket tack vare sina former och sin kultur, är det viktigt att knyta an till varför människor är engagerade i partiet. Den som går med vill påverka samhällsutvecklingen till det bättre. Man vill vara delaktig och arbeta för allas väl. Många, framförallt dom som befinner sig utanför partiet, verkar allt som oftast glömma bort detta. Istället målas vi sossar upp som något katten släpat in som bara vill ha makt. Jag kan intyga att så inte är fallet.

Inte minst kan man notera detta när man ser dom kamrater som får Brantingmedaljerna. Vilka kämpar det är och vilka uppoffringar dessa individer har gjort för samhällets väl och ve. Det är inte utan att man blir stolt över att få vara del av dessa kamraters livsgärningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar