tisdag 1 februari 2011

Synen på suveräniteten kommer att prövas

Den egyptiska revolten är beundransvärd. Precis som att den tunisiska dito är likaså. Folket ser ut att resa sig mot auktoritärt styre och dom protesterande ropar på en ny ordning. I gårdagebs Aktuellt talade en av demonstranterna om att han ville se ett nytt samhälle utan diktatur och med större frihet och jämlikhet. Och det är här storheten ligger. Demonstranterna är inte bara ute efter att ersätta ett auktoritärt USA-understött styre med ett nytt islamistiskt. Tvärtom verkar det som om den sociala rörelse som sprider sig i Mellanöstern vill forma nya styren med ökad självbestämmande och ökad social rättvisa. I skenet av detta är den västerländska inblandningen snarare ett hot än ett stöd.

För när Carl Bildt står och talar om "fria val och stabilitet" uttalar han implicit en brasklapp om att ordningen måste hållas. Med andra ord får inte t ex den ekonomiska stabiliteten, kapitalets ekonomiska stabilitet, rubbas. Med detta i åtanke kan vi vara ganska säkra på att EU och USA inte kommer godkänna någon regim, folkvald eller inte, som motsätter sig IMF och Valutafondens rekommendationer eller som tar initiativ till att återta privatiserade företag m.m. Exemplet Latinamerika står här som tydlig mall.

När diktaturerna föll började demokratiskt valda ledare att ta över diverse företag från privata (i regel utländska) händer och reaktionerna lät inte vänta på sig. I vissa fall såg dom utländska intressena till att rensa undan demokratin, i andra fall köptes inflytande genom korrumperade politiker och tjänstemän. Risken för att historien ska upprepa sig i Mellanöstern är överhängande.

Utifrån detta kan man konstatera att vi givetvis ska ge allt moraliskt stöd vi kan till demonstranterna, vi ska hylla deras vilja och mod, men vi ska också respekteras deras ställningstagande och framförallt måste vi låta egyptierna bestämma i Egypten och tunisierna i Tunisien. Den kommande tiden kommer visa vad suveräniteten är värd i EU och USA:s ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar