måndag 14 februari 2011

Socialdemokratin har en roll att fylla

Det råder en stor dysfunktionalitet på den svenska arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt skyhög, svaga grupper trycks ut i en otrygg framtid och samtidigt finns det risk för att vi står med en arbetskraftsbrist inom några år. Åtgärderna som genomförts av sittande regering har framförallt riktat in sig på kostnadsminskningar. Sänka avgifter, sänka skatter och minskade utgifter är receptet. Huruvida det fungerar eller inte vet man inte riktigt och faktum är att man inte bryr sig om att ta reda på det heller. Arbetslivsinstitutet lades ner som en första åtgärd i kostnadsminskningarna, utvärderingar riskerar nämligen att motsäga ideologiska argument och det passar sig inte.

Samtidigt understöds hela rasket av lobbyorganisationer på riksplanet som påstår att t ex sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar skulle vara en mirakelkur. Men företrädarna på den lokala nivån motsäger detta totalt. Problemet är att t ex McDonalds tjänar ett antal hundra miljoner på reformen och då spelar inte verkligheten för småföretagarna någon roll.

Utbildningsinsatserna har även dom fått stryka på foten och det är kanske den åtgärd som jag ser som mest negativ. För hur ska vi kunna ersätta förlorad kompetens om vi inte utbildar ny? Varje människa som inte har ett arbete skulle kunna få ett arbete om vi bara försåg individen med rätt kompetens, en kompetens som efterfrågas. Den stora frågan är varför man inte är intresserad av detta.

Svaret är väl egentligen ganska givet och Anders Borg har gett det själv. Välutbildad och kompetent arbetskraft motverkar ett låglönesegment och i borgerlighetens samhällsmodell är lågavlönad arbetskraft, eller med andra ord billig arbetskraft, en förutsättning. För det är kapitalismens inneboende hunger, att ständigt exploatera, som driver systemet. I skenet av dessa fakta är utvecklingen i landet föga förvånande. Dock ska man komma ihåg att samhällsutvecklingen inte är skriven i sten, det finns alternativ. Det handlar bara om att våga driva dessa och det är där socialdemokratin har sin roll att fylla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar