torsdag 3 februari 2011

Har Maud gått och blivit socialist?

Alliansens småpartier är en snurrig samling. Desperationen, som uppstått i kölvattnet av storebror moderats valframgångar, är påtaglig och försöken att profilera sig duggar tätt. Som en följd därav läggs allt vad ideologi och ärlighet till sidan och att laga efter läge blir vägledande paroll istället för att stå för några ideal eller en sammanhållen idé.

Senast ut i raden av ideologiska kullerbyttor, efter Jan Björklunds rättighetsövergrepp på svenska skolelever i betygsfrågan, är Maud och Centerpartiet. Kvinnan som blivit synonym med nyliberalismens omoderna värderingar har i ren panik gått och blivit prisreglerande och marknadshämmande halvsocialist. Från att tro på marknadens saliga evangelium har hon nu bytt fot helt och vill prisreglera för "den enskilda människans" skull. Ett ingrepp i marknadsmekanismerna som som ur nyliberal synvinkel bör ses som en halv våldtäkt på den "fria" marknaden.

Mauds helomvändning är ett tydligt bevis för avregleringarnas negativa sidor med monopoliseringstendenser och samma problem är ständigt återkommande på marknad efter marknad. Att det är den enskilde medborgaren som drabbas när vinstintresset blir norm är något som jag och många med mig påtalat gång efter annan med sedvanligt mothugg från mer eller mindre nyliberala debattörer som standard. Så jag tar väl Mauds lilla ideologiska piruett som en självgod bekräftelse på att jag har varit rätt på det från första början. Tack för det Maud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar