lördag 29 januari 2011

Staffanstorpsbo no more.

Socialdemokraterna i Staffanstorp har inlett en stor process med att arbeta för en bättre och starkare politik i kommunen. Som ett led i detta hade vi idag ett seminarium kring frågor som organisation, utveckling och politik. Vad vill vi och hur ska vi gå vidare?

För mig är detta föredömligt. Att man efter en valförlust rannsakar sig själv och söker nya vägar framåt är inte helt lätt. Att dessutom våga öppna sig för kritik och granskning är ännu svårare. Det är en styrka för paritet lokalt att denna process nu är inledd.

För egen del är det också ett litet avslut. Jag flyttar till Helsingborg på måndag och från och med tisdag är jag inte längre Staffanstorpsbo. Det innebär också att jag inte längre är förtroendevald någonstans. Rent formellt är jag ju ordförande i SSU Staffanstorp och Hjärups S-förening någon vecka till men praktiskt är jag inget mer än en "vanlig" partimedlem. En heltidsanställd sådan dock, men likväl endast tjänsteman. Det känns lite märkligt, men samtidigt hoppfullt. Det är ju faktiskt partiet man jobbar för, inte positionen eller uppdraget. Något att tänka på kanske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar