söndag 16 januari 2011

Fred i Mellanöstern? Glöm det.

Peter skriver idag kloka funderingar kring två av dom länder som jag nämnde igår, nämligen dom två som brukar rösta emot förslag när det gäller mänskliga rättigheter i FN, USA och Israel. Peter konstaterar att den dataattack som skedde mot Iran för en tid sedan, i kombination med den fortsatta utbyggnaden av israeliska bosättningar på palestinsk mark, är ett stort problem. Konsekvenserna blir att fred i Mellanöstern i dagsläget är mycket långt bort. Jag delar Peters uppfattning och tror att man måste lyfta blicken lite högre för att förstå sammanhanget.

Den israeliska säkerhetsindustrin är världsledande. På tjugo år har landet gått från att ha en stor säkerhetsindustri till att ha en gigantisk sådan. Det israeliska beroendet av säkerhetsindustrin blir tydligt när man ställer denna industri i relation till landets ekonomi. 1992 hade landet en försvarsexport som uppgick till 1,6 miljarder dollar, 2006 var den exporten uppe i 3,4 miljarder dollar. Med andra ord finns det starka incitament för att utvecklingen i regionen ska vara allt annat än fredlig och då ska man betänka att jag inte ens börjat prata om Halliburton eller Lockheed.

Det diskuteras mycket om vatten, om gränsdragningar och om religion. Men i slutänden är det alltid pengarna som styr och så länge någon tjänar tillräckligt mycket på den rådande situationen kan vi glömma allt vad fred heter med nuvarande ordning i världen. I ljuset av detta blir också diskussionerna om var "hoten" kommer ifrån aningen larviga.

5 kommentarer:

 1. Bäste Ola
  Synnerligen fyndigt på min ära!
  Som en kuriositet i sammanhanget vill jag minnas (om jag inte minns alldeles galet)att när Du skrev om Chomsky härförleden så räknades inte Israel upp bland "skurkarna", vilket i och för sig hade varit berättigat.
  Alldeles uppenbart är att det kan inte bli någon "fred" i Mellanöstern så länge staten Israel består i sin nuvarande form.
  Och där har vi en parallell till det av mig presenterade och tyvärr censurerade resonemanget
  om hegemoni som politisk agenda byggd med religiösa förtecken. D.v.s Islams strävan efter världsomspännande Ummah kan inte kvalitativt som företeelse särskiljas från Israels strävan att som Sionistisk stat expandera utöver 1948 års gränser.
  Lägg nu noga märke till att undertecknad inte är "rasist"...vad i Herrans namn nu det senare begreppet egentligen innebär i ljuset av att all modern biologisk vetenskap har skrotat begreppet "ras" sedan ett halvsekel tillbaka!
  För det moderna demokratiska "Västs" del torde det dock inte råda något som helst tvivel om varifrån merparten av hoten numera kommer ifrån!
  Detta sista konstaterande innebär dock i sig ingen motsättning mot konstaterandet att även staten Israel i sin nuvarande utformning är att se som en destabiliserande faktor!

  SvaraRadera
 2. Chomsky talar om Israel som en lydstat till USA och med tanke på hans konsekventa påpekande att Israel stödröstar med USA i FN så får väl var och en avgöra om Israel är en skurkstat eller ej.

  Staten Israel har rätt att existera.

  SvaraRadera
 3. Bäste Ola!
  För min egen del så är det avgörandet sedan länge
  fällt!
  Samt att Din kommentar om att staten Israel har rätt att existera...naturligtvis...inom dom geografiska gränser som fastlades i och med Storbrittaniens avträdande av Palestinamandatet och därmed sammanhängande FN beslut.
  Staten Israels agerande därefter gentemot den därvid fördrivna ursprungsbefolkningen och dess aggresivt expansionistiska uppträdande därefter
  kan däremot diskuteras ur Folkrättslig synvinkel.
  Samt lägg noga märke till att jag därvid naturligtvis inte på något sätt försvarar de till Israel gränsande arabiska staterna och deras handlande under 50- till 70-talet!
  med vänlig hälsning

  SvaraRadera
 4. Fred kommer nog med mat och vatten. Så man kan tex plantera ett träd på Vi-skogen.se. Tänk själv om man fick slåss om sista konserven på tex ICA varje dag.

  SvaraRadera
 5. Vad slås det om egentligen därnere, det mesta är ju bara öken, eller är det något annat??

  För 2.000 år sedan krigade vi om salt, som var dåtidens "olja", fastän den finns i oändliga mängder i världshaven. Det ansågs uppenbarligen enklare att stjäla den från grannen än att ta upp den från havet.

  Stadstaten Venedig var en av de främsta på den typen av krigföring.

  Verkar som vi människor uppskattar att intrigera och röva, än att nyttja det förstånd vi begåvats med.

  SvaraRadera