torsdag 13 januari 2011

Folkpartiets ideologiska grundstötning

Betygen för elever i "utsatta" bostadsområden "rasar". På 12 år har andelen elever som är behöriga till gymnasiet sjunkit med 4,3 procentenheter. Om detta är ett ras vet jag inte men att det är åt helsike kan jag skriva under på. Samtidigt blir man snabbt varse om att utvecklingen inte är nattsvart överallt. I t ex Flemingsberg, Alby och Gottsunda har det skett stora förbättringar. Det är med andra ord som vanligt med statistik, den kan säga det mesta om man bara lyfter på locket lite och frågan är om inte statistisken är lögnens moder.

Nåväl, i ljuset av dessa negativa siffror blir Jan Björklunds vägran att låta elever överklaga sina slutbetyg än mer anmärkningsvärd. Våra mest utsatta och stigmatiserade ungdomar ska alltså inte ha rätten att ompröva samhällets dom över deras liv och lägger man där till nedläggningen av t ex Komvux i många kommuner blir problemet än mer mångfacetterat. Inte nog med att Björklund vill förvägra individer deras negativa rättigheter i relation till myndigheterna, han påskyndar även utvecklingen med att förvägra samma individer deras positiva rättigheter till fler chanser i livet och livslångt lärande.

I förlängningen blir det hela smått parodiskt. Björklunds partikompisar Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag springer runt på det så kallade "integrationsområdet" och undrar vad som är fel. Dock har inte tanken slagit dom att deras egen ideologi kan erbjuda enstaka svar på vad problemet kan vara. När man börjar förvägra människor deras mänskliga rättigheter, både negativa och positiva, så uppstår inte bara rent humanitära problem, det uppstår även sociala och politiska problem. Men å andra sidan, så länge det inte uppstår kortsiktigt ekonomiska problem är väl Folkpartiet nöjda. Precis som det brukar vara med högern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar