fredag 21 januari 2011

Ett inspel om nästa partiledare

Dagens inlägg har blivit lite försenat eftersom jag tillbringat hela förmiddagen på möte och därefter har suttit på Stadsbiblioteket i Helsingborg för att äta lunch för att på så sätt vara tillgänglig för medborgarna i staden.
Några reflektioner som dagen har gett gäller partiledarskapet och dom kvalitéer som behövs hos den som ska sig an uppgiften att leda vårt parti in i framtiden.

Ett av dom absolut viktigaste dragen som nästa partiledare för S bör ha är att kunna ta till sig dom strömningar som finns i samhället. Att genom en tydlig närvara i samhällsdebatten fånga upp dom frågor som berör människor i deras vardag och sedan söka lösningar som ligger i linje med dom förväntningar och behov som finns i samhället. Stundtals har vårt ledarskap under dom senaste åren varit lite dåligt på att gå ut i den så kallade verkligheten och möta människor i deras vardag på ett ärligt och öppet sätt. Distansen har på så sätt växt till vanligt folk (vad nu vanligt är för nåt) och det har gjort att upplevelsen av partiet som otidsenligt och slutet har befästs.

Palme blev uppskattad för att han ena stunden stod i riksdagen och debatterade med högern för att i nästa stund sitta på Folkets hus någonstans ute i obygden och diskutera som jämlik kamrat i en studiesituation. Jag tror det är denna typ av ledarskap som behövs och det krävs en enorm vilja till omprövning och öppenhet för att så ska kunna ske. Sen kan man alltid gömma sig bakom att det är andra tider nu men folk kommer alltid att vara folk och man måste lyssna på vad folk säger. Det är ju det politiker ska göra men inte alltid gör dessvärre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar