onsdag 12 januari 2011

Björklunds ideologiska kullerbytta slår bakut mot elevernas rättigheter

Idag presenteras en utredning för regeringen som föreslår att skolelevers rättigheter ska stärkas. Detta genom att eleverna ges den självklara rätten att ifrågasätta och överklaga det myndighetsbeslut som deras slutbetyg är. Lärarnas riksförbund är positiva, elevorganisationen är positiv men ansvarig minister, majoren med "ordning och reda" som patos, säger nej. Att ge barn och ungdomar större rättigheter säger han preliminärt väldigt mycket nej till.

Hur detta rimmar med Jan Björklunds påstådda liberala ideologi ställer jag mig mycket frågande till. Att Björklund anser att mer piska och disciplin i skolan är något positivt kanske man kan komma undan med som liberal, riktigt hur vet jag inte, men att komma undan med ett nej till individers rätt att få en grundlig omprövning av statsmaktens maktutövande gentemot enskilda personer är för mig helt obegripligt.

Så om någon nu fortfarande trodde på det där med Björklund och liberalism är väl detta om något ett tydligt bevis för att han inte drivs av liberalismens negativa rättighetspatos. Lägger man istället till hans grundmurat konservativa syn på skolan, hans flört med främlingsfientliga åsikter och hans förkärlek till ökad militarisering (t ex NATO och stridsvagnar på Gotland) kan man börja undra om inte något annat epitet vore betydligt lämpligare på Jan Björklund. Ärkereaktionär lämpar sig betydligt bättre än liberal i alla fall, liberalismens färger klär honom nämligen inte.


(En liten parentes i sammanhanget. DN skriver om rapporten men bemödar sig inte (klockan 12.38 12/1) att skriva på nätet om att Björklund är emot förslaget. Undra varför? Kanske påstått liberala DN inser just det oförenliga mellan Björklunds ställningstagande och liberala idéer.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar