tisdag 14 december 2010

Är det rimligt att polisanmäla en 8-åring?

Det finns en övertro i vårt samhälle på polisen och dess preventiva verkan. Likaså finns det en övertro på polisens hämndutkrävande funktion och dess förmåga att göra orätt till rätt. Dessa skevheter tar sig ibland ganska absurda uttryck. Ett sådant uttryck, kan jag tycka, är den händelse som det rapporteras om idag där en åttaårig pojke blivit polisanmäld för att ha misshandlat en sexåring. Det hela är en tragiskt incident och givetvis måste det ske någonting men att polisanmäla en åttaåring lär inte göra någonting bättre.

För vad händer med en polisanmälan mot en åttaåring? Jo, den kommer till polisen som genast skickar den vidare till socialen. Vad som sen sker hos socialen är väldigt varierande. Och är det en anmälan till socialen som man är ute efter är det ju helt meningslöst att polisanmäla saken. Ungen kommer i vilket fall som helst inte lagföras för brottet.

I skolans värld talas det ofta om att "allt ska polisanmälas" men med ett sådant uttalande följer också ett antal konsekvenser. Det innebär att man ska polisanmäla en elev som tar ett suddigummi ur ett skåp utan att fråga om det inte är uttalat att man får ta hur många suddin man vill, det innebär att alla skällsord mot andra personer som kan uppfattas som kränkande ska polisanmälas och det innebär att varje form av fysiskt våld ska anmälas. Vilket utrymme finns för personalen att fostra och medla med sådana regler?

Har man arbetat inom skolans värld bör man rygga tillbaka å det kraftigaste för en sådan utveckling. Antalet förtal, ärekränkningar, stölder, snatterier, ringa misshandel m.m skulle överhopa dom lokala poliskontoren nämligen. Därmed inte sagt att inget ska polisanmälas och därmed inte sagt att situationen, som den är idag i många skolor, är bra.

Om två fjortonåringar ryker ihop i ett fullskaligt slagsmål där t ex tillhyggen används kan jag förstå och köpa att det är rimligt med en polisanmälan men när ungar i lågstadiet slåss blir det en väldigt märklig situation att polisanmäla det hela. Sen begriper också jag att hela frågan är behäftad med en enorm gränsdragningsproblematik men det hindrar mig inte från att tycka det hela är fel. Och risken för att vi hamnar i t ex den brittiska eller amerikanska situationen blir större för var polisanmälan som sker mot barn.

1 kommentar:

  1. Men är inte dokumentationen viktigt i sammanhanget också? Lika så att följa lagen? Det är väl mer rimligt att följa det lagar vi har. Tycker man det är fel att polisanmäla så bör man förespråka lagändring.

    Alla lagar ska ha starka betydelser och tas på allvar. Börjar man se lagar som inte har en betydelse är vi väl illa ute?

    SvaraRadera