torsdag 18 november 2010

Redovisa allt tack

Uppdrag Granskning avslöjade mitt under brinnande valrörelse ett fall i Piteå där dementa låstes in på nätterna. Boendet var kommunalt, kommunledningen var socialdemokratisk och vips hade en del av dom rödgrönas kritik mot försämringarna i välfärden förvandlats till en "ickefråga". Alla är lika goda kålsupare blev kontentan, något som borgerligheten alltid har kunnat leva med eftersom det ingår i deras förhållningssätt till saker och ting. För någon som tror på allas rätt blir det däremot problematiskt och att det sen var regeringens ovilja att skjuta till pengar till kommunerna i tid, när finanskrisen slog till, som var upprinnelsen till hela problematiken ignorerades.

Nu går säkert någon blå läsare i taket men det räcker väl med att säga Sofia Arkelsten, Ulf Kristersson eller Carl Bildt för att illustrera vad jag menar. Speciellt om man ställer det i relation till Mona Sahlin och Laila Freivalds.

Men åter till dom demenssjuka. Vad som sällan diskuteras är vem som är utförare av vården. Detta ignoreras väldigt ofta men eftersom kommunerna är huvudmän kritiseras dessa och utförarna kan slinka igenom medias granskning. Det blir extra effektfullt när borgerliga ministrar sen kan stå och gnälla på kommunerna för att dom inte sköter sitt uppdrag.

Men om man har lagt ut verksamheten på entreprenad med borttagen meddelarfrihet m.m som konsekvens samt omöjlig insyn i ekonomi, rekryteringsprocesser och liknande blir det svårt att belasta kommunala politiker för brister som uppstått. Visst, man kan kritisera hur upphandlingsunderlagen är framtagna och dylikt men alla som befinner sig i kommunal verksamhet vet vilka enorma högar pappershandlingar som ingår i en offentlig upphandling och med slimmade kommunala organisationer blir det extremt svårt, och dyrt, att ha tillräcklig upphandlingskompetens i kommunerna. Sen har givetvis politikerna ett ansvar och när det gäller dom kommunala verksamheterna är det inget snack om saken men bilden av problemet blir väldigt enkelspårig för det mesta.

För hur man än vänder och vrider på det så spelar det roll om det utförs i privat eller offentlig regi. Alla är väl mer eller mindre överens om att konkurrens och valfrihet är bra men denna konkurrens och valfrihet kan lika gärna gälla mellan olika offentliga utförare som mellan offentliga och privata dito. Och det blir aldrig jämlika förhållande mellan en privat och upphandlad verksamhet och en offentligt driven. Dessutom är det ett stort demokratiskt problem att dels skattepengar förs över i vinster på privata händer när dessa pengar skulle kunna återgå till skattekollektivets gemensamma kassa, dels när insynen och påverkansmöjligheterna minskar genom aktiebolagslagar och liknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar