onsdag 17 november 2010

Krigsprofitering

Igår skrev jag lite om problemet med försvarsmakten och den privatiseringstendens som finns i bland annat den militära branschen.Aftonbladet har ett tydligt exempel på hur det här med krigsprofitering kan se ut i dag. Vem förs ett krig för och vilka intressen finns det att faktiskt hålla igång en väpnad konflikt när det finns folk som kan göra grova pengar på extremt kort tid? Frågor som ställs allt för sällan i samband med krig och säkerhetspolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar