söndag 10 oktober 2010

Jag och Hägglund är nog inte överens om innehållet så fall

Jag har sen jag började blogga använt epitetet "reaktionärerna" istället för "liberalerna" på Folkpartiet och ideligen får man bevis för varför detta epitet är berättigat. Jan Björklund har fört sitt parti åt höger i åtskilliga frågor och det blir allt mer smolk i den liberala bägare som Björklund hämtar sin ideologiska övertygelse ifrån. Dagens nyhet om att regeringen kör över Skolverket är föga förvånande, regeringen har för vana att strunta i remissinstanser och myndigheter när dessa motsäger den tänka politiken, men något vidare liberalt är det då inte.

Frågan om rätt eller fel har redan diskuterats av andra och jag delar givetvis uppfattningen att religionerna ska behandlas lika i undervisningen. Peter har en bra poäng i att historieundervisningen täcker in det behov som Björklund anför som argument. Dock missar både religionsundervisningen och historieundervisningen viktiga delar av religionernas historia och det är religionens negativa inverkan på mänskligheten.

Det är inte speciellt mycket man läser om i skolan angående häxjakt, inkvisitation, behandlingen av kättare, korstågen eller kyrkans ställning och agerande i Latinamerika under diverse diktatorer eller i Francos Spanien. Så visst, jag kan egentligen ställa upp på att kristendomen ges en särställning och att man läser mer om den. Men då ska det inte vara mer om Noak och Moses eller Paulus och Petrus utan om kristendomens konkreta och världsliga arv och handlingar under dom sekler som den har härjat på vår jord. Fast det är knappast det som Göran Hägglund har tänkt sig misstänker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar