fredag 22 oktober 2010

Hägglunds predikan klingar ihålig och falsk

Vårdköerna och vårdgarantin var en av valets stora frågor. Moralmannen Göran Hägglund predikade kömiljardens evangelium från talarstolen i plenum och journalisternas okritiska granskning av fakta bidrog till att skapa en nästan himmelsk aura kring socialministerns mirakel med den svenska vården. Att det sen var dubbel bokföring och att det fanns andra förklaringar till att läget såg ljust ut var det ingen, mer än oppositionen, som tog notis om.

Nu, när krisens effekter slår rakt in i den svenska välfärden, passar det sig att skriva snyftreportage om dom som blir lidande av Hägglunds predikan. Att det beror på dom 25 000 som sagts upp inom välfärden dristar man sig inte till att säga rakt ut men det är i alla fall ett fall framåt.

Att Hägglunds saga har fler brister är dessutom knappast till hans fördel. Den bejublade valfriheten, som borgerlighetens företrädare skriker sig hesa om, har tydligt visat sig vara en chimär och i kombination med privata sjukförsäkringar och segregerad vård där vårdbolagen sätter spelreglerna går den svenska välfärdens paradgren, sjukvården, mot en oviss framtid. Och i förarsätet sitter en man vars etiska riktlinjer kommer ur den bok som hans alliansbroder major Björklund vill undervisa lite extra om. Jo jag tackar jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar