måndag 25 oktober 2010

För den som blir utan uppdrag

I helgen hade, som jag berättade i lördags, det skånska socialdemokratiska partidistriktet sin valkonferens för regionala uppdrag. Där utsågs dom som ska företräda socialdemokratin i Region Skåne dom nästkommande fyra åren. Det konstaterades med sorg i rösten att vi nu förlorat en stor del av dom platser vi haft under många år och att det är ett hårt slag mot partiorganisationen. Argumentet är bland annat att många som vill göra en insats för S nu inte får den möjligheten. Detta argument har jag lite svårt att ta till mig.

För det är inte i regionala nämnder och styrelser som val vinns. Det är genom enträget partiarbete som politiken skapas och där den formuleras för väljarna. Den introverta syn som vi politiker ofta har, att debatten i fullmäktige inför budgeten år X skulle vara avgörande, är lite naiv och självgod. Visst är debatten viktig men för den vanlige väljaren, som ska avlägga sin röst vart fjärde år, är det mycket viktigare vad som sägs i media eller vad som sägs i samtalet med valarbetaren samt hur partiets budskap ser ut i vardagen för att avgöra var rösten ska hamna.

Därför borde alla dom som inte får plats i den parlamentariska delen av partiarbetet snarare se det som en möjlighet att hjälpa till mer i själva partiarbetet på marken. All den tid som lagts på att läsa handlingar och på att sitta på möten kan nu läggas på att möta väljare i mellanvalsperioden och på studiecirklar för att diskutera fram den nya politik som måste till för att berätta en trovärdig och för väljarna appellerande historia om framtidslandet Sverige.

Men vi får väl se, det arbetet är i dom allra flesta fall helt ideellt och det gör att många drar öronen åt sig. Dessutom är det av någon anledning ofta andra som ska springa benen av sig i valet för att några ska få sitta kvar på sina stolar i olika nämnder och styrelser. För den vanlige partimedlemmen kan det där te sig lite märkligt. Folk som man knappt sett i valrörelsen är plötsligt väldigt aktiva när det är dags för parlamentariska uppdrag. Undra hur det kommer sig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar