tisdag 25 mars 2014

Förenklad logik bakom kritiken

Foto: helsingborg.se
Helsingborgs Dagblad kör just nu en liten reportageserie kring kandidaterna inför höstens kommunfullmäktigeval. Dom inledde med att konstatera att det kommer att vara färre ålderspensionärer i fullmäktige efter valet. Idag kontaterar dom att det kommer att vara fler under 30 år också. Ett av dom stora skälen till detta är att vi socialdemokrater har en lista som innebär att om vi behåller dagens 20 mandat så kommer ingen över 65 år in samtidigt som fyra under 30 år kommer in. Detta har väckt ont blod hos en del och stora hyllningar hos andra.

Jag kan tycka det är synd att vi inte har fler ålderspensionärer på vår lista. Samtidigt är det en oerhört förenklad verklighet som beskrivs när man säger att vi i S har rensat ut alla äldre. Det är helt enkelt inte sant. För det första har vi äldre kandidater över 65 år bland våra ersättare. Vilket innebär att vi har representanter för denna ålderskategori i vår fullmäktigegrupp. Dessutom tänker vi socialdemokrater inte nöja oss med 20 mandat i höst vilket gör att fler av våra kandidater kommer in. Därmed förändras bilden ganska snabbt av hur sammansättningen av vår grupp ser ut.

Men det finns mer som talar emot den förenklade logik som ligger bakom kritiken mot vårt parti. I vår fullmäktigegrupp ingår dels vår arbetarekommuns styrelse som ordinarie medlemmar, dels har varje grundorganisation rätt att ha en representant vid våra möten. Det innebär att vi har en enorm blandning av ålder, kompetens och erfarenhet i vår grupp. I vårt parti bestäms politiken på vårt gruppmöte (och våra medlemsmöten). Vi sammanträder, diskuterar frågorna för dagen, tar ett beslut och sen är det upp till ledamöterna i kommunfullmäktige att föra fram dessa ståndpunkter. Våra beslut är kollektivt fattade.

Därför är det viktigaste inte att vi har ledamöter som har en viss ålder, form eller färg. Det viktigaste är att vi har god representation på våra gruppmöten. I min roll som politisk sekreterare har jag stor inblick i hur denna representation ser ut och jag kan lugna alla som tror att äldrefrågorna skulle falla bort från dagordningen. Vi har gott om 65-plussare i vår grupp och kommer ha det även efter valet. Ett tydligt belägg för att det förhåller sig så är att medelåldern i vårt parti för några få år sedan var 61 år. Så äldres inflytande är säkrat för lång tid framöver inom S i Helsingborg. Var så säkra.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar