söndag 9 mars 2014

Den nöten knäcker inte jag den här söndagsförmiddagen

Foto: unt.se
Allt fler helsingborgare blir över hundra år gamla. Trenden är entydig. Fler och fler kommer att passera hundraårsstrecket. Enligt forskaren Bodil Jönsson kommer varannan person som föds idag i Sverige att bli över hundra år. Detta är oerhört häftigt. Men det innebär också enorma utmaningar.

Allt från pensionssystem till vård och omsorg måste utvecklas och förstärkas när allt fler blir äldre. Tillgängligheten i samhället måste öka och vardagen måste utformas så att fler kan röra sig och medverka i det offentliga rummet och samtalet. Den ökande produktiviteten i vår ekonomi behöver komma dom äldre till bättre del. För pengar finns. Frågan är bara hur dom används och till vad. Ett hållbart samhälle handlar inte bara om att vår miljö och vårt klimat ska klara av den belastning som vi människor utgör. Det handlar lika mycket om att vi människor ska använda dom resurser vi har så att alla kan få ta del av dom på ett fullgott sätt.

Det finns mycket jobb att göra, mycket forskning att genomföra och jag är tämligen övertygad om att vi kommer att hitta lösningar som gör att allt fler äldre kan leva ett allt bättre liv. Men dom frågorna löser inte jag den här söndagsförmiddag. Det är ett som är säkert.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar