torsdag 20 februari 2014

Slog Borg in spiken i kistan idag?

Foto: http://se.freepik.com
Så har då Anders Borg återigen presenterat sina tankar och idéer kring svensk ekonomi. Den här gången var hans genomgång starkt präglad av det faktum att Moderaterna är på defensiven och något måste göras för att vända den negativa utvecklingen kring förtroendet för deras politik. Eftersom S har lyckats med att förklara för svenska folket att konflikten i höstens val står mellan satsningar på välfärden och fortsatta skattesänkningar så vill nu Borg i klassisk nymoderat anda ta udden av denna konflikt. Därför presenterar han nu, utan stöd bland sina allianskompisar, förslag på skattehöjningar inför nästa mandatperiod. Viktigt att hålla i minnet när man läser detta är att Borg sa ungefär samma sak i februari 2010. Hur det sedan gick vet vi alla. Skattesänkningarna fortsatte.

Borg väljer, förutom att höja fordons-, alkohol- och tobaksskatten, att sänka studiebidraget och slopa avdragsrätten på privat pensionssparande (stegvis avtrappning). Jag måste säga att jag är mycket förvånad över att Borg väljer dessa två områden.

Att ge sig på studenterna är synnerligen osmart. Dels eftersom goda möjligheter till högre studier är tillväxt- och jobbfrämjande. Dels eftersom Moderaterna behöver vinna röster i gruppen väljare under 29 år. S har strukturellt tappat i gruppen förstagångsväljare under många val vilket inneburit att S långsiktiga dominans har kunnat utmanas. Därför är det märkligt att Borg så tydligt tar konflikt kring studenterna. För innebörden av det Borg säger är att studenter som arbetar vid sidan av har blivit gynnade och därför kan alla studenter få sänkt studiebidrag. Detta förlänger stidietiden. S driver istället att ett treterminssystem bör införas för snabbare genomströmning i den högre utbildningen. Konflikten blir alltså inte enbart plånboksmässig. Det handlar i grund och botten om synen på högre utbildning.

Den andra gruppen som Borg ger sig på är alla framtida pensionärer. Att slopa avdraget för privat pensionssparande slår visserligen mest mot den som har höga inkomster eftersom 1 000 kr i månaden är rätt mycket pengar att sätta av. Men det drabbar å andra sidan alla som sparar mindre också när förslaget är fullt genomfört och med tanke på att många pensionärer redan idag endast får garantipension så är alla försämringar för pensionärerna högst ovälkomna.

Jag tror faktiskt att Borg slog spiken i allianskistan idag. Dels eftersom han ger sig på två grupper som Moderaterna behöver vinna för att klara hem valet. Dels eftersom hans förslag så uppenbart splittrar alliansen och därmed ytterligare undergräver Fredrik Reinfeldts snack om "det enda regeringsalternativet". Det krävs något exceptionellt nu för att alliansen ska vinna valet.

*****
 
Bloggat: Roger, Martin, Sofia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar