onsdag 26 februari 2014

När sjukvårdskrisen kom till stan

Helsingborgs lasarett
Foto: wikipedia.org
Det råder sjukvårdskris i Skåne. Detta är ett välkänt faktum som inte bara vi i oppositionen belyser så ofta vi kan. Även media är på det klara med att läget i den skånska sjukvården är allt annat än tillfredställande. Mer än en gång den här mandatperioden har jag hört borgerliga politiker beklaga sig över att t ex Sydsvenskan är så oerhört kritiska. Välkommen till verkligheten säger jag för det mesta som svar. Så har vi socialdemokrater det för jämt.

Mest väsen har det dock varit kring SUS. Alltså sjukhusen nere i Malmö och Lund. För Helsingborgs del har det varit ganska tyst. Det som har framkommit har framförallt handlat om överbeläggningar med efterföljande viten samt problem på akuten. Att det har varit så tyst beror till stor del på det fantastiska arbete som personalen på Helsingborgs lasarett utför varje dag. När vi pratar med dom fackliga organisationerna får vi veta att det inte är ovanligt att personalen jobbar dubbla pass, annan övertid och hoppar över ledighet bara för att få det att gå ihop. Följden av det här kan var och en själv räkna ut. Stress och utsliten personal kommer som ett brev på posten.

I ljuset av detta är givetvis det sparbeting på ca 100 miljoner kr som är ålagt lasarettet knappast det som behövs. Och idag kan vi läsa att det som en konsekvens av detta ska dras ner på 30 vårdplatser i Helsingborg. Två avdelningar ska stängas. Detta i ett läge när patienter får ligga kvar på akuten bara för att det inte finns tillräckligt med vårdplatser som det är idag.

Det här är inget annat än en skandal. Moderaterna har tillsammans med dom tre borgarknattarna och Miljöpartiet drivit fram den här neddragningen genom att missköta Region Skåne på ett direkt oansvarigt sätt. När skåningarna går till val i höstens regionval är det viktigt att komma ihåg vem det är som bär ansvaret för att två vårdavdelningar nu stängs på Helsingborgs lasarett.

*****
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar