måndag 3 februari 2014

Moderaterna har också sakligt fel

Foto: http://se.freepik.com
#MAXgate har knappt hunnit lägga sig förrän nästa "gate" är på tapeten. Nu har "ax" plockats bort och ersatts av "08". #M08gate är dagens grej och den stora skillnaden den här gången gentemot MAX-härvan är att det nu är Moderaterna, dvs ett politiskt parti, som i sin roll som offentlig arbetsgivare berättar för sina anställda vad dom tror ska hända om S vinner valet i höst. Att en moderat valledare skriver öppna brev med landstinget som avsändare borde väl nästan vara ett fall för JK. Detta är oaktat vilket ett stort bevis för att Moderaterna har växt samman med makten och att deras desperation inför höstens val är riktigt stor.

Om det olämpliga i detta kommer det skrivas mycket idag. Därför tänker jag inte lägga någon större kraft vid att rasa över detta. Istället skulle jag här sakligt vilja bemöta det moderata påståendet att 500 personer skulle mista jobbet inom Stockholms läns landstring (SLL) om ungdomsrabatten slopades. Vid en första anblick låter det hela väldigt logiskt. Det är samma logik som bakom all annan skattesänkarretorik. Höjs skatten så ökar kostnaderna för arbetsgivaren och därmed kan färre anställas. Dessvärre är detta en falsk logik. För i samma stund som skatten höjs för att anställa en ung person så ökar statens inkomster.

När statens inkomter ökar så kan bland annat statsbidragen till kommuner och landsting räknas upp. I vår socialdemokratiska budget för 2014 ville vi rikta två miljarder kr till sjukvården. För Skånes del skulle det innebära ca 265 miljoner kronor. Det är ungefär 500 anställda. Stockholms läns landsting är betydligt större än vad Region Skåne är och det skulle innebära att det blir fler än 500 anställda i SLL med ett så pass litet tillskott som två miljarder i statsbidrag till sjukvårdssektorn. Med tanke på att ungdomsrabatten hittills kostat 52 miljarder kronor så inser var och en hur många landstingsanställda det skulle kunna bli om bara ens en liten del av dessa pengar satsades på sjukvården.

Man skulle också kunna köra hela varvet med möjligheter till ökad investeringstakt, ökad efterfrågan och högre aktivitet i ekonomin genom att staten kunde rikta satsningarna dit där dom har störst effekt. Men jag tror faktiskt inte det behövs för att övertyga om att Moderaterna har helt fel i sin argumentation om att jobben hotas av att ungdomsrabatten slopas. Det stämmer nämligen även på MAX. För även om MAX möjligtvis måste säga upp ett antal personer pga en skattehöjning så försvinner ju inte pengarna i sjön. Dom kommer bara användas betydligt mer effektivt vilket gör att det skapas fler jobb, inte färre, om man använder pengarna rätt.

*****
 
Bloggat: Peter J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar