lördag 16 november 2013

Rosor och blåklintar

Folkpartiets landsmöte fortsätter och det är intressant att följa utvecklingen. Framförallt i perspektivet eventuellt framtida samarbete med Socialdemokraterna. För FP fattar gott om beslut som är förenliga och fullt möjliga att komma överens om utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. SVT Text sammanfattar några viktiga beslut där FP och S står mycket nära varandra:

* Avskaffa den andra sjuklöneveckan.  
* På sikt slopa företagens sjuklöne-
ansvar. (Ingen omöjlighet utifrån ett S-perspektiv skulle jag tro)
Foto: http://sprudlandevitt.blogspot.se
* Höjda tak i socialförsäkringssystem.
Ersättningarna ska motsvara större
delen av inkomstbortfallet.
* Förbättrade konsumentlagar för att
stärka enskildas inflytande över
avtal. (Ingen omöjlighet utifrån ett S-perspektiv skulle jag tro)  

* Obligatorisk skola i tio år.
* Friskolor ska drivas av "seriösa ägare".

* Upphovsrätten för verk skrivna av
avlidna författare ska bli kortare. (Ingen omöjlighet utifrån ett S-perspektiv skulle jag tro)
* Det ska bli lättare att avstå
rättigheter till verk. (Ingen omöjlighet utifrån ett S-perspektiv skulle jag tro)
  * FP är numera för gemensam valdag för
riksdag, kommun och landsting.    


Samtliga dessa beslut är beslut som S antingen redan har tagit eller som säkerligen skulle kunna lösas bara FP och S satte sig ner och diskuterade. Likaså var stora delar av FP:s ombud på landsmötet för en större skattereform och vi vet från Sydsvenskans granskning i veckan att många tunga FP-politiker runt om i landet är för ett samarbete med S på nationell nivå.

Det hela kanske inte räcker för att sitta i en regering tillsammans. Men fördelen är att så heller aldrig har varit en förutsättning för S. För S är det viktiga att vi har en S-ledd regering. Inte vem som sedan sitter i den. På så sätt kan vi få största möjliga genomslag för vår politik. På samma sätt måste det ju vara FP:s mål att få igenom så mycket av sin egen politik som möjligt även nästa mandatperiod. Om det innebär att komma överens med en S-regering bör det ju, för ansvarsfulla politiker, vara bättre än att sitta i opposition och inte få igenom nånting.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar