onsdag 20 november 2013

Regeringens styrning har spårat ur

Foto: sverigesradio.se
Ett statligt verk som struntar i att agera trots larmsignaler kring och vetskap om säkerhetsbrister i den egna verksamheten. Dessutom varnas inte allmänheten och verksamheten i fråga stängs inte ner. Allt rullar bokstavligen på som om ingenting hade hänt. Tills olyckan är framme i huvudstaden. Då sätter media klorna i frågan ordentligt och det blir en större nyhet av det hela.

Låter historien som hämtad från någon bananrepublik eller från något gammalt östblocksland i centralasien? Visst låter det så men icke. Vi pratar om Sverige 2013 och verket i fråga är Trafikverket. Spåren i Sverige är i oerhört dåligt skick och expert på expert sågar underhållet och kapaciteten. Trots detta agerar Trafikverket senfärdigt och uppenbarligen rent ignorant. Frågan som man då måste ställa sig är vem som bär ansvaret.

I en demokrati är det alltid den politiska ledningen som bär det slutgiltiga ansvaret för vad myndigheter gör och inte gör. Att Trafikverket inte agerat faller givetvis tillbaka på det faktum att regeringen inte har gjort tillräckligt i fråga om järnvägssatsningar. För Trafikverket agerar utifrån dom regler, direktiv och bestämmelser som regeringen fastställer. Likaså är storleken på budgeten och hur prioriteringarna i denna ska se ut först och främst en politisk fråga.

Hade det varit så att Trafikverket var det första verket eller myndigheten som spårat ur skulle man kanske kunna se det som ett tragiskt misstag. Men den minnesgode kommer ihåg att det inte är många månader sedan en generaldirektör fick gå på Arbetsförmedlingen. Försvaret och dess olika grenar har strulat till den milda grad att en minister fått lämna, Tillväxtverket har haft glada dagar på skattebetalarnas bekostnad och SIDA är i upplösningstillstånd. Lägger man där till hur ordningen och redan har varit på departementen och inom statliga företag så blir bilden knappast mer fördelaktig i fråga om regeringens ledningsförmåga. Det räcker väl att säga Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet och Vattenfall för att avsluta den debatten.

Att en borgerlig regering har problem med styrning och ledning är föga förvånande. Borgerligheten drivs generellt av ett förakt mot politik och dess styrning. Det är bland annat därför som normpolitik, New Public Management och utförsäljningar är så oerhört attraktivt i deras ögon. Men när det kommer till att styra en stat så bryts det hela ner till att politiken finns där av en anledning. Politikens roll är att peka med hela handen. Det gäller alltid när man talar om "vad" men ibland måste politiken även våga säga "hur". Genom att avsäga sig ansvaret för "hur" gör man också innehållet i en verksamhet opolitiskt. I förlängningen är det ett hot både mot verksamheten men även mot själva demokratin.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar