måndag 18 november 2013

Klonade män eller klonad klass?

Alltid lika aktuell (med viss modifiering såklart).
Stiftelsen Allbright har kartlagt svenska börsbolagsstyrelser och kommit fram till att det är "klonade män" som sitter i styrelserna. I princip alla har samma kön, bakgrund, utbildning och nätverk. Detta trots att det finns etiska koder för hur bolagen ska besätta platserna i sina styrelser. Koder som näringslivet själv har fastslagit.

Att det ser ut så här är knappast speciellt konstigt. Dom som sitter i bolagsstyrelserna är knappast okända för varandra. Det är ett ganska begränsat antal familjer och släkter som dominerar börsbolagens styrelser. Dom flesta har gått på något av våra riksinternat. När studenten sen är avklarad hänger man på Stureplan några år och pluggar någonstans där alla andra pluggar (igen), typ Handelshögskolan. Sociala koder och sammanhang reproduceras i generation efter generation och tillsammans med allt mer pengar och makt skapas en distans till resten av befolkningen. Då blir självreglerande koder inte ens värda pappret dom är skrivna på.

Det har hotats om lagstiftning i frågan om bolagsstyrelsernas sammansättning. Som symbolhandling kanske det är relevant. Men varför det skulle göra någon som helst skillnad att byta ut en man mot en kvinna från samma snäva sociala sammanhang med samma normer, värderingar och åsikter, bakgrund och sociala ställning är obegripligt. Huvudproblemet är att ägandet och styrningen är koncentrerat på en och samma sociala och politiska klass. Därmed inte sagt att man inte kan använda sig av symbolpolitiska medel i form av lagstiftning kring könskvotering till börsbolagsstyrelser.

Men att tro att det i grunden förändrar någonting mer än på pappret är enligt min mening naivt. Tvärtom blir diskussionen kring könssammansättningen av börsbolagsstyrelserna en perfekt dimridå mot att prata om själva kärnfrågan, den skeva fördelningen av inkomster, kapital och ägande som finns i vår värld. Om vi skulle utjämna dom klyftorna skulle också sammansättningen av våra bolagsstyrelser förändras. Det hela handlar om man vill förändra lite på pyramidens topp eller om man vill ta tag i hela dess bas.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar