måndag 11 november 2013

Juholt och bostäder

Foto: dn.se
Dagens alliansutspel kring tunnelbane- och bostadsbyggnation i Stockholm kan man ju fundera på vad det är värt. Som bekant var det i stort sett det här Håkan Juholt föreslog för två år sedan och då ifrågasatte borgarna Juholts trovärdighet. Media hängde på och Juholts belackare inom partiet använda bland annat tunnelbaneutspelet som argument för att Juholt inte var förankrad i verkligheten. Resten är historia.

Men oaktat allt detta så är det klart att det behövs fler bostäder i Stockholm. Lika självklart är det att tunnelbanan behöver byggas ut. Problemet är bara att alliansen har haft sju år på sig att lösa bostadsfrågan men ingenting har hänt. Tvärtom har borgarna halverat bostadsbyggandet. Bostadsbristen är idag akut i våra tre storstadsregioner och borgarnas svar på det här har varit ett tvåsiffrigt antal utredningar som sågas i parti och minut av diverse remissinstanser.

Under tiden så accelererar problemen på bostadsmarknaden och en indikation på att vi har stora problem att hantera framöver är att svenska folket nu är mer optimistiska kring bostadsprisernas utveckling än för ett år sedan. Det betyder att fler kommer att vilja låna för att köpa bostad och det betyder att skuldsättningen bland hushållen kommer att fortsätta att öka. Allt med statens goda minne i form av räntesubventioner och jobbskatteavdrag. Likaså bäddar utvecklingen för att byggjättarna kan fortsätta att plocka ut gigantiska vinster som är direkt kopplade till bostadsbristen.

Jag tror att vi ofta börjar i helt fel ände när vi diskuterar bostadsproblematiken. Det är inte i huvudsak kommunala särkrav eller långa handläggningstider som är huvudproblemet bakom bostadsbristen. Det är inte ens höga markpriser eller hyresregleringen. Huvudproblemet är att staten via räntesubventionerna dopar en form av upplåtelseformer framför en annan, att skattesänkningar till vissa grupper späder på utlåningen och att byggjättarnas avkastningskrav tillåts dominera prissättningen på nybyggnation. Detta i sin tur bidrar starkt till att blåsa upp den bubbla som snabbt stigande bostadspriser förr eller senare alltid leder till. Att ta tag i dessa tre delar är betydligt viktigare och framförallt effektivare än att urholka det kommunala självstyret eller att släppa marknadskrafterna fria vind för våg. Det är i alla fall min uppfattning.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar