onsdag 6 november 2013

Inte speciellt grönt

Foto: http://www.tillvaxtverket.se
Region Skåne höjer, för femte gången sen 2008, taxorna i kollektivtrafiken. Fem procent ska taxorna upp. Likaså höjer man avgiften på akuten och vi i Skåne kommer att kunna stoltsera med landets högsta avgifter på akuten framöver. 450 kr kommer det att kosta. Jag minns mycket väl att jag här på bloggen hade stora diskussioner när jag började blogga runt 2008-09 just kring att borgerlig politik leder till höjda taxor. Att den dessutom skulle leda till höjda skatter är bara en ytterligare bekräftelse på att borgerligheten har svårigheter med att klara ekonomin. Driver man en starkt borgerlig politik så går finanserna åt helsike förr eller senare.

I Region Skåne har borgarna haft lekstuga tillsammans med MP i sju år. Det har varit privatiseringar på löpande band. Det har varit konkurser och dåliga upphandlingar. Det har varit dålig dialog med personalen och omotiverade omorganisationer. Det har varit nedläggningar och utförsäljningar på rent dogmatiska grunder. Det har varit arrogans och självgodhet.

Det mesta som händer i Region Skåne hamnar i skymundan av sjukvårdskaoset. Men att taxorna inom kollektivtrafiken höjs gång på gång, inte för att konsumentpriserna stiger brant utan för att andra områden i budgeten läcker som ett såll, är orättvist och orättfärdigt. Den stora frågan man måste ställa sig är hur Miljöpartiet kan acceptera det här. Speciellt som man i t ex Malmö säger sig vilja fortsätta driva en grön politik. Hur det kan vara grönt att höja taxorna i kollektivtrafiken gång efter annan begriper inte jag. Framförallt när det finns ett alternativ att samarbeta med som inte vill höja taxorna.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar