fredag 22 november 2013

HRF:s svängning är kanske sympatisk men likväl fel

Världen förändras!
Foto: http://www.lartecken.se
Hotell- och restaurangfacket (HRF) tvärvänder i frågan om krogmomsen. Plötsligt tycker fackförbundet att sänkningen är bra. Något kryptiskt kopplas sväningen till det faktum att det sker färre konkurser i branschen för tillfället. För några fler jobb tror inte HRF att subventionen har gett. Arbetsgivarorganisationen Visita och borgerligheten lär använda det här som ammunition i debatten. Något annat vore ju mycket märkligt.
 
Men som förespråkare av marknadsekonomi inom restaurangbranschen så blir jag förvånad av resonemanget. Konkurser är ju inte per defition något negativt. Konkurser uppkommer när ett företag inte klara sig konkurrensen. Det innebär att sämre företag slås ut och dom bättre blir kvar. På så sätt driva branscher framåt. Genom subventionen som krogmomssänkningen innebär så överlever fler företag som annars hade slagits ut. På detta sätt hölls t ex varvsindustrin och många andra industriföretag under armarna genom den borgerliga så kallade "Industriakuten" under 70-talet. Istället för att bejaka strukturomvandlingen så försöker politiken genom ett sånt här ingrepp förhindra nödvändiga förändringar. Facken i Sverige har historiskt varit med på banan när det gäller att bejaka strukturomvandlingen eftersom vi har haft bra omställningsförsäkringar och en fungerande arbetsmarknadspolitik. Det har varit en av dom största konkurrensfördelarna Sverige har haft gentemot andra länder och det är en grundbult i den svenska modellen.

Jag skulle kunna tänka mig att HRF har landat i sitt beslut att omvärdera subventionen till krogbranschen pga att våra omställningsförsäkringar har försämrats så radikal av borgerligheten. Det innebär inte att HRF har rätt men det är i alla fall en moraliskt godtagbar om än mycet beklaglig förklaring till omsvängningen.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar