måndag 25 november 2013

Det kommer inte att gå Ullenhag

Foto: sverigesradio.se
Jobben är och förblir en av vår tids största utmaningar. Med runt 400 000 arbetslösa har vi idag en arbetslöshet som är historiskt hög. Det skapas på tok för få jobb och rörligheten på arbetsmarknaden är alldeles för låg. Detta påstående får starkt stöd av det faktum att var tredje arbetstagare i Sverige anser sig överkvalificerad för sitt jobb. I kombination med att många arbetsgivare skriker efter arbetskraft är det inte konstigt att arbetslösheten inte pressas neråt. Sen kan regeringen ha full sysselsättning som påstått mål för sitt arbete. Deras politik fungerar helt enkelt inte.

Varför fungerar då en socialdemokratisk politik när man vill skapa full sysselsättning?

För det första fokuserar en socialdemokrat på såväl utbuds- som efterfrågesidan av ekonomin. Det innebär att skattesänkningar som syftar till att sänka priset på arbete inte prioriteras över allt annat (Jobbskatteavdrag, krogmomsen, ungdomsrabatten, RUT m.m).

För det andra bedriver en socialdemokrat aktiv arbetsmarknadspolitik. Åtgärder som inte ger någon effekt (Fas 3, jobbcoachande, detaljstyrning av arbetsförmedlarna) väljs bort och möts av aktiva åtgärder istället.

För det tredje satsar en socialdemokrat en bred utbildningspolitik som inkluderar både bredd och spets. I kris byggs utbildningssystemet ut och fler ges möjlighet att studera. (Den borgerliga regeringen har gjort precis tvärt om på både Komvux och högskolan).

För det fjärde verkar en socialdemokrat för att den svenska modellen med samverkande parter ska styra arbetsmarknaden. (Den borgerliga regeringen, främst i form av Folkpartiet, lägger sig i lönebildningen från tid till annan, lagstiftningen försämras på området utan att parterna har kommit överens om hur frågorna ska hanteras m.m).

Det finns fler skäl (främst finans- och penningpolitiska) till varför full sysselsättning inte kommer att infinna sig under en borgerlig regering men ovanstående exempel räcker gott och väl för att illustrera varför det inte går. Sen kan Erik Ullenhag (FP) säga vad han vill.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

  1. Menar du att S kan skapa arbeten ute i offentlig verksamhet och näringsliv som är 100 % anställningar med avtalsenliga löner? Allts helt utan nån form av bidrag?

    SvaraRadera
  2. Inom arbetsmarknadspolitiken är det fullt rimligt att det finns olika former av subventionerade anställningsformer. Det viktiga med dessa är att 1. det betalas avtalsenliga löner 2. att anställningarna syftar till att ge kompetens och möjligheter att ta ett steg ut på ordinarie arbetsmarknad 3. undanträngningseffekter minimeras. Sen finns det grupper som kan behöva utökat och kanske livslångt anställningsstöd t ex vissa funktionshindrade.

    SvaraRadera