fredag 25 oktober 2013

Locket måste av hos polisen

Dags att lyfta på locket inom polisen
Foto: ikea.se
Polisen har inte haft det lätt på sistone. Romregister, sjunkande siffror vad gäller uppklarade brott, kritik kring hur man har hanterat uppmärksammade händelser, ekonomisk kris och nu senast Facebookgrupper där minst sagt olämpliga saker har sagts och gjorts. Det är allt för mycket för att man bara ska kunna vifta bort det hela som enstaka händelser. För om man dessutom lyfter näsan och ser över det här årets kant så var det inte längesen som direkt rasistiskt utbildningsmaterial användes och uttalande gjordes. Man skulle kunna travestera Hamlet och säga att "there is something rotten in the swedish police force".

För någonstans måste man ställa sig frågan när enstaka händelser och incidenter övergår till att bli en trend eller ett etablerat faktum. En stor organisationsförändring är på gång där landets 21 polismyndigheter ska slås samman till en enda jättekoloss. Det kan säkert lösa många organisatoriska frågor men när det gäller den grundläggande synen och relationen till sitt uppdrag och sitt arbete så löser en oomorganisering inte dom problemen.

Jag vet att polisen jobbar oerhört mycket med värdegrundsarbete men frågan är varför det trots detta gång på gång kommer upp oerhört olämpligt beteende till ytan. Om man tar Facebookgruppen som exempel så handlar det ju inte om att enstaka individer har kokat ihop något. Det är tusentals poliser och studenter som har varit medlemmar i gruppen och om inte annat är det ju ett tyst medgivande att vara med i en sådan grupp. Några som är med är säkert helt omedvetna om vad som försiggår där men alla kan ju inte skylla på försummelse. Som myndighetsrepresentant är man alltid skyldig att tänka på vad man gör och hur man agerar samt vilka forum och sammanhang man befinner sig i.

Jag vet inte exakt vad som behöver göras. Visste jag det hade jag ju inte sysslat med det jag gör idag. Men det finns andra som säkerligen skulle kunna reda ut den här röran och frågan är om det inte är dags för en större utredning, t ex en sanningskommission eller dylikt, som kan ta ett helhetsgrepp om värdegrundsarbetet. Det ligger säkert mycket i att många poliser är missnöjda med sin arbetssituation, sin lön och sin utsatthet. Många känner sig säkert inte uppskattade för det goda arbete dom gör och då skapas frustration och ilska. Om det är så måste det komma upp på bordet och uppenbarligen verkar inte polisfacket klara av den uppgiften själv på ett för medlemmarna tillfredställande sätt. Sen kan det finnas helt andra anledningar som machokultur, pennalism eller vad det nu än må vara. Vi vet helt enkelt inte. Tråkigt är det i alla fall och utredas måste det göras. Locket måste lyftas.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar