söndag 27 oktober 2013

Lite framsynthet tack

Foto: http://www.atollen.se
Vissa saker gör mig frustrerad som bara den. En sån sak är när vi vet om att saker är farliga eller dåliga för oss och vi har medel att rätta till problemet med men väljer att inte göra det. Ett sådant exempel är när man på förlossningsavdelningar runt om i landet tvingas använda läkemedel för att sätta igång förlossningar trots att dessa läkemedel är till för att behandla magsår och absolut inte ska användas av gravida. Det enkla skälet till att det ändå görs är att magsårsmedlet som det rör sig om är billigare. Det finns nämligen läkemedel för att sätta igång förlossningar som är till för just detta men dom är dyrare. Blir man förbannad eller vad? Har vi alltså numera inte råd med att ge rätt medicin till folk utan vi tvingar personalen på våra sjukhus att ta genvägar som riskerar att skada patienterna?

En annan sån här sak är att vi låter våra barn och ungdomar gå i mögel- och fuktskadade lokaler år ut och år in utan att det händer något. Trots anmälningar från facket och trots konstaterade skador får barn vistas i lokaler som inte lämpar sig att bedriva verksamhet i. Det här resulterar i huvudvärk, magont, inlärningssvårigheter och med det stora problem både i vardagen och i framtiden.

Återigen handlar det om att "vi inte har råd". Saker ska ske när det passar den kommunala budgeten och då tar det tid ska ni veta. Trots att alla vet att dom här problemen i stor utsträckning förekommer i våra skolor byggda på 60- och 70-talet så väntas det in i det längsta innan man från kommunens sida agerar. Att så är fallet är i grund och botten inte speciellt konstigt. Som kommunpolitiker är man livrädd för att sticka näsan över ankdammens vatten och ta risker. I alla fall när riskerna handlar om kärnverksamheternas välmående. Att ta risker med derivathandel eller att leka bolag inom någon fräsig ny bransch har man sällan problem med. Men att ta ett lån för att renovera sina skolor och därmed öka driftskostnaden i budgeten med några hundratusen kronor per år. Där går gränsen för den modige.

Å andra sidan får kommunerna inte särskilt mycket stöd från regeringen heller. Kostnader har under lång tid lastats över på kommunerna och några stora satsningar i att rusta upp infrastrukturen inom skolområdet har vi inte sett. Hade regeringen på allvar velat bedriva konjunkturpolitik så vore en landsomfattande skolrenoveringskampanj ett lysande sätt. Att renovera en skola är något som även mindre byggföretag kan klara av och det skulle kunna ge sysselsättning lokalt. Däremot om man ska bygga en ny motorväg är det väldigt få bolag som har möjlighet att lägga anbud. Dessutom skulle skolrenoveringarna bidra till att öka elevernas möjligheter att lyckas och det skulle förbättra folkhälsan.

Det finns massor att göra i vårt samhälle och om bara politiken hade varit med aktiv och förutseende så skulle vi mycket väl kunna skapa sysselsättning och jobb. Problemet idag är att allt för många politiker inte tror på politikens möjligheter att faktiskt göra skillnad. Därtill är allt för många alldeles för defensiva och passiva i sin politiska roll. Det håller inte om man vill göra något annat än att förvalta. Som att utveckla till exempel.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar