tisdag 8 oktober 2013

It´s the jobs, stupid

Foto: svd.se
Idag lämnar vi socialdemokrater in en motion här i Helsingborg som syftar till att göra staden mer aktiv i fråga om innovationer som kan leda till nya och växande företag. Motionen är den femte i serien "Fler till arbete". En serie som vår vice ordförande i Kommunstyrelsen Mikael Skoog har drivit under hela mandatperioden. Serien sätter fokus på att vi i kommunen kan göra mer för att minska arbetslösheten och den visar att kommuner kan (och måste) agera när staten frånsäger sig det ansvar som den egentligen har. Arbetsmarknadspolitik är en statlig fråga men idag missköter staten sitt uppdrag grovt vilket syns i historiskt höga arbetslöshetsnivåer.

I den situation som råder på svensk arbetsmarknad måste alla delar av samhället samverka för att skapa fler jobb. Staten måste öka sina investeringar, den måste lägga om sin arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitiken måste bli bättre. Regioner och kommuner måste ta ansvar genom att sjösätta investeringar nu istället för att vänta tills högkonjunktur råder. En aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik lokalt är också oerhört viktigt vilket inte minst våra motioner visar här i Helsingborg. Näringslivet, fackföreningsrörelsen, akademin och den ideella sektorn måste involveras för att utröna hur alla parter kan bidra till att skapa större efterfrågan på arbetskraft.

Att arbetsmarknaden dessutom är starkt dysfunktionell just nu visar den granskning som Aftonbladet gör där undanträningseffekterna av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder får skrämmande proportioner. Vi har tidigare sett hur FAS 3 används för att dumpa anbud och snedvrida konkurrensen. Aftonbladet visar idag att även långtidsarbetslösa används som konkurrensfördel på bekostnad av befintliga anställda. Lönepressen får nygamla och direkt obehagliga konsekvenser för löntagarnas ställning i samhället. I ett läge där löntagare ställs mot löntagare förblir drömmen om full sysselsättning just bara en dröm.

Valet nästa år handlar till mångt och mycket om synen på arbete. Är arbete något som alla har rätt till och är full sysselsättning ett mål att sträva efter? För oss socialdemokrater är svaret självklart och vi har visat genom historien att vi har förmågan att faktiskt införa full sysselsättning. Högern varken kan eller vill ha full sysselsättning. Dom är fast i ett "jämviktstänk" som bara finns i teoretiska modeller som är anpassade efter deras politiska agenda. Så egentligen skulle man kunna sammanfatta det hela med att valet står mellan politik och ickepolitik. Men det blir så abstrakt. Så vi kör på en travestering av James Carvilles klassiska citat istället. "It´s the jobs, stupid"!

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar