lördag 19 oktober 2013

Helsingborg och kulturen

Foto: http://www.balder.hum.gu.se/
Kulturen är allt som oftast en bortglömd arena i den politiska debatten. Det var bland annat därför som Håkan Juholts installationstal, där han valde att inleda med att prata om just kultur, blev så hyllat. Att en kandidat till statsministerposten i Sverige valde att lägga fokus på kulturen var smått sensationellt och frågan är om det hänt sedan Olof Palmes dagar.

I Helsingborg talas det trots allt en hel del kultur. Ofta rör det sig om våra "vita byggnader" i form av Stadsteatern, Konserthuset och Dunkers kulturhus. Fantastiska byggnader som bjuder på kultur av högsta kvalité. Men smakar det så kostar det och debatten gäller i regel kostnader. En lite tråkig men nödvändig sida av att staden tar så stort ansvar för att bedriva kulturell verksamhet på sina institutioner.

Det här får givetvis konsekvenser för övrig kulturverksamhet och synen på kulturen skiljer sig starkt åt mellan dels dom politiska partierna, dels mellan vilka institutioner eller grupper man företräder. Helsingborg är en av dom städer i Sverige som betalar mest per capita till kulturen men paradoxalt nog ligger vi bland dom som ger minst pengar till biblioteken. När det här påtalas får man ett svar som mest är goddag yxskaft av Kulturnämndens moderate ordförande Mats Sander.

Men det stannar inte vid att Moderaterna med stöd av FP och KD ger lite pengar till biblioteken. Synen på kulturen präglar också det program för offentlig konst som nu är på väg fram till fullmäktige. Genom att ändra i skrivningarna så kommer mindre pengar gå till konst i det offentliga rummet om förslaget vinner gehör. Trots detta är det goddag yxskaft igen från M. Mindre pengar kan enligt traditionell moderat tolkning plötsligt bli mer pengar på något outgrundligt sätt. Dom där bildtska dynamiska effekterna går ständigt igen i Moderaternas värld.

Det kanske mest intressanta inom kulturen är dock styrningen. Eller jag kanske ska säga bristen på den. Sanders ovilja att styra har bland annat lett till helt absurda försök att delegera saker till tjänstemannaorganisationen. Sander försökte till och med delegera stora delar av avgiftsmakten för en tid sedan till förvaltningschefen. Något som man inte behöver vara speciellt kunnig i kommunallagen för att förstå att det är olagligt vilket också Förvaltningsrätten påtalade.

Det finns mycket mer att diskutera när det gäller kulturen i Helsingborg. Framtiden är ju alltid i ständig rörelsen men när det gäller just kulturen i Helsingborg så känns det som att den rör på sig lite extra. Spännande men samtidigt frustrerande antar jag.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar