onsdag 25 september 2013

Vänta lite med "avgå alla"

Foto: workersinjuryrights.com
Skandalen med polisens etniska registrering rullar vidare. Från att ha handlat om ett register med romer i Skåne växer nu härvan till att inkludera fler län, fler människor och framförallt fler lögner. Skånepolisen ljög om huruvida dom hade ett register eller ej redan förra året. Detta trots att en direkt fråga ställdes om saken. Om det innebär att någon ska avgå, få sparken eller omplaceras låter jag vara osagt. Kraven på "avgå alla" kan lätt slå fel och saker måste tas i rätt ordning. Att hänga någon mellanchef eller länspolismästare om det visar sig att ännu högre höns också har gjort fel skulle vara beklagligt. Den här rötan måste dras upp med roten och med tanke på att det idag kommer anklagelser mot rikspolischefen så vet man inte var det hela tar slut.

Ansvarig minister Beatrice Ask går ut och "ber om ursäkt å Sveriges vägnar" idag. Hon menar också att ansvar måste fastställas och att saker och ting ska tas i rätt ordning. Jag delar som ovan framgår uppfattningen om att allt måste gå rätt till i fastställandet av ansvar. Men frågan är vilket ansvar Beatrice Ask själv har.

Om man drar en parallell till en annan rättsskandal för att jämföra med tonläget från Moderaterna och Folkpartiet så kan man se vad som sade i samband med dom fängelserymningar som skedde under Thomas Bodströms tid på justitieministerposten. Fredrik Reinfeldt krävde då att Bodström skulle avgå. Johan Pehrson (FP) krävde till och med att hela regeringen skulle gå. Att moderater och folkpartister inte lever som dom lär kan man därmed ganska snabbt sluta sig till.

Dock vet vi som sagt inte var det här slutar. Om romer har blivit registrerade så finns det en hel del andra grupper som också kan tänkas vara kartlagda på grund av sin etnicitet. I Malmö, Göteborg och Stockholm finns och har det funnits kriminella gäng med etnicitet som gemensam nämnare. Har medlemmarna i dessa gäng också familjer som blivit kartlagda av svensk polis av den enkla anledningen att dom råkar vara släkt med en kriminell individ? Man kan också fundera på vilka andra registergrunder som polisen har ansett sig ha rätt att arbeta utifrån utöver dom som är fastställda på laglig och demokratisk väg.

Roger Jönsson tar slutligen upp en intressant vinkel i sitt blogginlägg idag. Han ser att ökande klyftor i kombination med främlingsfientlighet och storebrorsmentalitet leder fram till den här typen av skandaler. Jag vet inte om jag delar Rogers optimistiska syn på att den här skandalen skulle kunna vara någon slags vändpunkt. Tvärtom så tror jag den här typen av skandaler kommer att bli vanligare. För i ett samhälle där myndigheterna har full rätt att massregistrera all vår kommunikation för att använda det i preventivt syfte så är det oundvikligen så att vissa individer, grupper eller sammanslutningar inom säkerhetsapparaten kommer att missbruka denna kapacitet. Den demokratiska kontrollen och insynen i den här typen av frågor måste därför avsevärt stärkas och garanteras. För det ligger mycket i det Benjamin Franklin en gång sade:

"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

*****
 
Bloggat: Peter J, Roger, Johan W
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar