måndag 2 september 2013

Svart på vitt hur det förhåller sig med betygen

Foto: Skolinspektionen
 
Skolinspektionen skickar idag ut ett pressmeddelande som är av stor betydelse för synen på svensk skola. I pressmeddelandet presenteras rapporten om omrättningen av dom nationella proven i årskurs 6, 9 och i gymnasieskolan. Många resultat är intressanta men framförallt ett väcker stor uppmärksamhet. Rapporten konstaterar att:
 
Fristående skolor sätter i genomsnitt högre provbetyg än de kommunala skolorna, relativt de externa bedömningarna av provresultaten. Denna skillnad föreligger både i gymnasiet och i högstadiet. För högstadiet är avvikelsen i bedömning så stor att den kan förklara en betydande del av det resultatförsprång som fristående skolor i andra undersökningar uppvisat gentemot kommunala skolor. Detta bekräftar slut-satsen från föregående rapport. - Sidan 121

Det här har länge diskuterats och nu finns det alltså svart på vitt hur det förhåller sig. Friskolorna, dom allra flesta vinstdrivande, sätter alltså överbetyg på sina elever. Att detta i sin tur driver på betygsinflationen och missgynnar framförallt kommunala skolor som sätter mer korrekta betyg är välkänt. Pengarna som finns att tjäna på att få fler elever att välja ens skola gör alltså att lärarnas betygssättning blir felaktig. Det förklarar också varför betygen kan höjas trots att kunskapsnivåerna sjunker.

Det här är inget annat än en katastrof för svensk skola. Friskolornas vinstjakt försvagar hela skolsystemet och i förlängningen kommer detta att slå mot Sverige som land. Det är hög tid att vinstintresset inte längre får vara den styrande principen för den som driver skola. Med andra ord är det hög tid för socialdemokratisk politik.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar:

  1. Personligen tror jag bara att en statlig skola kan vara garant för en rättvis betygssättning. S förslag om mer kontroll av friskolorna tror jag inte kommer att hjälpa när det gäller detta problemet. Möjligtvis att man säkrar så det inte längre startas friskolor som går i konkurs och förhindrar en överetablering.

    SvaraRadera