fredag 6 september 2013

Om regeringen visste om det här borde skandalen vara ett faktum

Foto: animewriter.wordpress.com
FRA med största sannolikhet varit inblandade i den amerikanska avlyssningsskandalen. Den amerikanska myndigheten NSA har övervakat i princip allt från Internet till mobiltelefoner, dom har knäckt koder till banker och dom har spionerat på statschefer i demokratiska länder. Exakt vad FRA:s roll i det hela har varit kommer väl fram senare men dom första indikationerna pekar enligt en kommitté i EU på att FRA har haft en "nyckelroll". För att kommentera detta skickas Birgitta Ohlsson (FP) fram i sin egenskap av EU-minister (och demokratiminister!). Att regeringen väljer denna strategi är föga förvånande. Ohlssons roll i det hela är förmodligen tämligen liten. Däremot finns det andra ministrar som rimligtvis bör ha haft betydligt bättre insikt och information i frågan.

Om en svensk civil myndighet, som sorterar under Försvarsdepartementet, är inblandad i ett djupgående samarbete med utländsk underrättelsetjänst som syftar till att olagligt spionera på främmande land så bör i alla fall tre-fyra ministrar vara direkt inblandade. Det handlar givetvis om försvarsminister Karin Enström, justitieminister Beatrice Ask och utrikesminister Carl Bildt. Rimligtvis är även statsminister Fredrik Reinfeldt informerad. Annat vore mycket märkligt. Allt annat än att i alla fall två av nämnda fyra är informerade vore ännu mera märkligt. För om en ensam minister har godkänt (och undanhållit) en så här potentiellt omfattande fråga för t ex statsministern så vore det anmärkningsvärt. Ännu mera anmärkningsvärt vore det om FRA helt på eget bevåg utan att informera en enda politiskt ansvarig valde att dra igång spioneri på det här sättet.

Det är i nuläget onödigt att spekulera allt för mycket. Tiden får utvisa vem som visste vad. Men om den svenska regeringen har godkänt ett samarbete av den här typen med USA så är det en praktskandal som rimligtvis borde fälla ett par ministrar. Frågan är om inte Reinfeldt också i rimlighetens namn borde lämna in handduken. För man ska ha klart för sig att det som NSA har sysslat med får kodknäckarverksamheter som gänget på Bletchley Park och spionorganisationer som Stasi och KGB att blekna.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar