torsdag 19 september 2013

Men vad gör du Borg?!

Vad sysslar Anders Borg med?
Foto: askforit.org
Frågorna är just nu många kring regeringens budget. Dom spänner över subjektiva tolkningar till sakliga argument om utfall via god eller dålig hushållning med finanserna och dom fördelningspolitiska effekterna på kort och lång sikt. Det är med andra ord precis som vanligt efter att en regering har lagt en budget men den här gången känns frågetecknen ändå som extra många.

Var är förnyelsen i den borgerliga politiken? Varför fortsätter regeringen att använda metoder som bevisligen inte fungerar för att sänka arbetslösheten? Varför går regeringen på reträtt i ett antal frågor som a-kasseavgifterna, Komvux och Fas 3? Hur kommer det sig att Anders Borg är villig att låna pengar för att finansiera ett femte jobbskatteavdrag?

Framförallt den sista frågan tycker jag är extremt intressant. Frågan om statsskulden och lån har varit en av Borg heliga kor. En låg skuldsättning, långt under EU:s krav om högst 60 procent av BNP, klaras med råge. Vi har varit nere på en skuldsätting runt 30 procent av BNP stundtals under den här mandatperioden och diskussionerna har gått heta kring hur klokt det här är. Borg har fått massiv kritik för att han inte använt den låga skuldsättningen till att möjliggöra för investeringar i infrastruktur som är nödvändig för såväl Sveriges konkurrenskraft som för omställningen till ett hållbart samhälle. Bland annat vi socialdemokrater tog ett tydligt beslut i våras på vår kongress att öka möjligheterna att lånefinansiera infrastruktur. Det bärande är huruvida investeringarna är produktiva eller ej.

Att Borg då, trots att han byggt mycket av sin trovärdighet kring att betala av på statsskulden, väljer att öka skuldsättningen är mycket märkligt. Till och med media genomskådar ju nu hans sätt att räkna och alla är överens om att Borg lånar till skattesänkningar. Vad som gör att Borgs ekonomiska trovärdighet ytterligare faller är just vad han lånar till. Istället för att investera i t ex infrastruktur som stimulerar och tillför ekonomin energi både på kort och lång sikt så skjuter han till stimulanser till framförallt löntagarhushållen. Som om inte det var nog låter han dom med redan höga inkomster få störst tillskott. Detta trots att han vet att det största direkta konsumtionsbehovet finns i dom lägre inkomstskikten. Det är alltså mycket mer sannolikt att en låginkomsttagare konsumerar varor och tjänster än att någon med höga inkomster gör det. Den med höga inkomster tenderar för det första att spara eller så köper man ännu dyrare boende vilket driver på bostadspriserna och skapar därmed oundvikligen en bostadsbubbla.

Låt mig dock vara tydlig med att jag delar uppfattningen om att hushållen och ekonomin behöver energi. Vi lider av brist på efterfrågan och sådan behöver därmed skapas. Men vad Borg gör är fel på så många nivåer. Det är inte bara fel att låna till driftskostnader, det begriper dom flesta. När han nu ändå väljer att göra det så riktar han hela stimulansen helt fel vilket gör att den inte bara blir dålig i själva finansieringsdelen, den blir även dålig i utfallsdelen.

Jag skulle kunna mala länge om det här men poängen har gått fram. Borg gör fel, fel och fel just nu och det är bara att vara glad att även media uppmärksammar detta. Dock är det inget att vara glad åt om man ser till Sveriges utveckling. Nu ska vi bara få allt folk med jätteförtroende för Borg att förstå det också. Det är en rejäl utmaning men sådana har vi väl aldrig backat för?

*****
 
Bloggat: Roger och Peter J om budgeten

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar