lördag 8 juni 2013

Rysningar längs ryggraden

Foto: pixgallery.com
Säkerhetsbranschen kör igång en lobbyingkampanj i sommar med målet att ta över en del av polisens arbetsuppgifter. När jag läser detta får jag en rysning längs med ryggraden. Namn som "Blackwater" och "DynCorp" far genom huvudet. Företag som finns (nu under delvis andra namn) på en av världens mest lukrativa marknader, säkerhetsmarknaden.

När jag läser kommunikationschefen på Säkerhetsbranschen, Mikael Johanssons, beskrivning av vad man för tillfället är ute efter på den svenska säkerhetsmarknaden så blir jag lite lugnare. Johansson menar att det främst handlar om att fånga husdjur och att transportera interner. Rågången, menar Johansson, är "förknippad" med våldsutövningen. Vi har tidigare läst om att IT-brott kan "behöva" utredas av andra än poliser. Gränsdragningen mellan polisarbete och annat säkerhetsarbete blir allt luddigare och ska man vara riktigt krass så är rågången kring våldsutövningen inte sådär klar som Johansson vill ge sken av. Ordningsvakter har redan idag rätt att utöva visst våld och att tillfälligt frihetsberöva t ex en (kraftigt) berusad person.

Jag anser att frågan om säkerhetsföretagens inträde i Sverige är mycket viktig att diskutera. För frågan är större än att bara fånga hundar på rymmen. Det handlar om den polisiära infrastrukturen och hur denna kan hålla hög kvalité. I USA har det gått så långt så att polisen inte längre kan utföra vissa uppgifter vilket kraftigt försvagar rättsstaten och samtidigt ger dom privata säkerhetsföretagen en orimlig makt. När orkanen Katrina slog till mot New Orleans var det Blackwater som var först på plats och deras verksamhet inriktades främst på skydd av (rika människors) egendom. Nödhjälp och allmän ordning kom i andra hand.

Lyfter man frågan ytterligare ett steg så finns risken att även försvarsmakten läggs in i diskussionen och då är vi riktigt illa ute. USA:s armé är idag helt beroende av privata företag när det gäller logistiken i t ex Afghanistan. Med tanke på att vi idag också har en kraftigt reducerad yrkesarmé här i Sverige är steget inte långt till att lägga ut mycket av infrastrukturen på privata företag. Sådant som tidigare sköttes av värnpliktiga läggs istället ut på legosoldater. Något som är problematiskt ur såväl säkerhetspolitisk som strategisk synvinkel men även rent ekonomisk. När infrastrukturen väl är utlagd och polisen eller armén inte längre själv kan utföra nödvändiga uppgifter så stiger priserna. Vinstmarginalerna i säkerhetsbranschen är enorma och det är mer än en gammal avdankad specialstyrkeofficer som blivit miljonär i branschen.

Frågan är inte lätt. Jag förstår helt Johanssons tanke i fråga om hundfångning. Men när man börjar se på konsekvenserna av att privata företag äter sig in i rättsstaten så är frågan inte så enkel längre. Det finns ett skäl till varför till och med nyliberalerna rent teoretiskt försvarar nattväktarstaten. En "privatväktarstat" är något av det sista man vill ha.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar