onsdag 15 maj 2013

Vi riskerar att rasa samman om inget görs

Det får bli en klassiker till bild
Till skillnad från morgonens bloggpost så ska den här handla om något som jag tycker är en större nyhet än att klyftorna ökar i Sverige. Sveriges Radio rapporterar om att outsourcade företag, alltså svenska företag som valt att flytta sin produktion utomlands, nu börjat flytta hem sin produktion till Sverige igen. Man har upptäckt att det finns större fördelar med att ha produktionen i Sverige än att ha den i låglöneländer. Löneläget till trots vill man alltså ha sina företag i Sverige istället för i t ex Kina.

Skälen är logiska. Det har med utbildningsnivå, tekniskt kunnande, infrastruktur, leveranssäkerhet, förtroende och annat att göra. Lönen är alltså inte det enda avgörande. Det kan även vara så att det faktiskt är mer lönsamt och ger högre vinster att ha företaget i Sverige. Den här kunskapen är förödande för hela det resonemang som borgerligheten lutar sig på kring utbudssidan av ekonomin, kring kostnaden per arbetad timme i form av lönenivåer och skatternas inverkan på arbetet.

OECD har varit tydliga med att det finns två modeller bland OECD:s medlemmar som kan ge god tillväxt och låg arbetslöshet. Det är den så kallade "nordiska modellen" där Sverige ingår och den så kallade "anglosaxiska modellen" där t ex USA och England ingår. Skillnaden mellan modellerna är det sociala priset. Ska välfärden omfatta alla och vara generell eller ska den vara privat och självfinansierad. Ska vi hjälpas åt eller ska var och en klara sig själv efter bästa förmåga? Modellvalet har också stor inverkan på vilka jobb som skapas. I Sverige har vi t ex en exceptionellt låg andel så kallade låglönejobb medan dessa är mycket vanligt förekommande i USA men även i ett land som Tyskland.

Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att förutsättningarna för att företag ska kunna vara verksamma i Sverige och för att vi som nation ska kunna konkurrera om jobben är att vi satsar på det som kallas FoU, dvs forskning och utveckling. Det i sin tur förutsätter en bra skola och en god högre utbildning. Vidare behövs en modern och väl underhållen infrastruktur. Saker som transparenta och pålitliga regler och system är också av helt avgörande betydelse eftersom det bygger förtroende för dom offentliga institutionerna. Krångel för företagen att t ex kunna exportera sina produkter i tid gör att förtroendet för oss som tillförlitligt produktionsland sjunker direkt. Järnvägen har här, som ett exempel, en avgörande betydelse.

Men det räcker inte att vi har alla ovanstående bitar på plats. Vi måste också ha ett samhälle som klarar av omställningar och även snabba sådana. Befolkningen måste omfamna förändring istället för att bita sig fast i det gamla. Det som kallas strukturomvandlingar måste bejakas. För att människor ska känna sig trygga i tider av förändring måste välfärden fungera och man måste vara förvissad om att man inte står på gatan eller riskerar att förlora hela sin vardag bara för att man blir arbetslös. En stark a-kassa gör att förändringsbenägenheten hos befolkningen ökar och vi kan förädla produktionen och höja produktiviteten vilket ytterligare gagnar oss i den globala konkurresen.

Med den här vetskapen om hur Sverige faktiskt måste agera så blir man rätt tagen av hur fel den borgerliga strategin har varit. På punkt efter punkt har man gjort långsiktiga och strategiska felbedömningar. Det som har låtit bra år ett har visat sig få oerhört negativa konsekvenser några år senare och frågan är hur högt priset kommer att bli för dom år som vi har försummat i landet Sverige. 448 000 arbetslösa är en första indikation. Något måste göras snart annars riskerar hela den framgångsrika modell som vi tidigare byggt upp i Sverige att raseras.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar