tisdag 7 maj 2013

Stora kontraster i jobbpolitiken

Foto: maxgustafson.se
Jobben är och förblir den viktigaste frågan inför valet 2014. Om inget exceptionellt inträffar så kommer jobbfrågan att avgöra valet. Detta är i sig inget nytt. Jobb och ekonomi brukar avgöra svenska val . Vi socialdemokrater har fått erfara det två val i rad. När vi inte varit på topp i jobbfrågan har vi förlorat valen. Det misstaget tänker vi inte göra om igen kan jag lova.
 
Jobbkongressen för en månad sedan satte tydligt ner foten och via portalparagrafen i Framtidskontraktet stakade partiledningen ut vägen mot full sysselsättning. Ett första steg i detta är 90-dagarsgarantin och ett andra steg är att ha EU:s lägsta arbetslöshet inom sex år. Portalparagrafen lyder:
 
"Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering.
Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete."
 
För att ni dit vill vi ha en aktiv arbetsmarknadspolitik där jobb enligt avtal är normen. Vi vill ha en utbyggd utbildningspolitik där gymnasieskolan är obligatorisk och alla program är högskoleförberedande. Vi vill satsa på ökad rätt till förskola och mindre klasser i grundskolan. Vi vill driva på innovationstakten i svensk ekonomi genom att inrätta innovationsråd på såväl nationell som regional nivå. Det finns förslag på stärkt a-kassa för att elda på den inhemska efterfrågan. Stora satsningar på infrastruktur och renovering av miljonprogrammen föreslås. Socialdemokraterna har alltså en hel palett med förslag för hur vi ska nå full sysselsättning.

Kontrasten till den befintliga bristen på jobbpolitik är slående för den som vill se verkligheten för vad den är. Så sent som idag kommer ytterligare en i raden av rapproter som sågar alliansens skattesänkningar. Den alltid lika aktuella ungdomsrabatten sågas vid fotknölarna och det konstateras att kostnaden per jobb är över en miljon kronor. För samma pengar skulle man få minst dubbelt så många anställda i offentlig sektor.

Det här är bara en i raden av sågningar som kommit på senare tid av högerns politik. Dagens Nyheter skrev i vintras mycket bra om alliansens genomförda förändringar. I artikeln konstateras att i princip ingen av åtgärderna som alliansen har vidtagit, med undantag för nystartsjobben, har varit framgångsrika. Nystartsjobben är också det som kanske kan liknas mest vid dom gamla plusjobben. En insats som bland annat Gunnar Wetterberg beklagar djupt att den politiserades och togs bort 2007 av den då nytillträdda borgarregeringen.

Socialdemokraterna lägger förslag som innebär att staten är en aktiv part i jobbskapandet och i samhällsekonomin. Mot detta står en borgerlig politik där staten ska minimeras och hålla sig borta. Effekterna av dom olika förslagen ser vi på arbetslösheten. Det är på många sätt den bästa indikatorn vi har på hur lyckad en politik är. För alla är vi ju överens om arbetslöshetens destruktiva karaktär för individen och för samhället. Då kan man inte heller annat än erkänna att alliansen har misslyckats med jobben.

*****
 
Bloggat: Roger och Martin på ämnet. Göran om arbetstagarnas villkor.
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. Hej!
  Det finns ytterligare en aspekt när det gäller a-kassan. Jag tror att en av anledningarna till att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats under alliansens period beror på den försämrade a-kassan.

  I dag innebär arbetslöshet ett totalt författigande. Det innebär att den som är arbetslös kommer att framstå som en luffare för en potentiell arbetsgivare. Det kulturella gapet mellan insiders och outsiders är gigantiskt. Och ju större kulturella skillnader som finns, desto svårare är matchningen. Det är bara politiskt korrekta myndigheter som SÄGER att de välkomnar mångfald. Titta på hur folk ser ut som jobbar på en myndighet (valfri)... de är i princip oskiljaktiga. Mångfald är inte heller bra för arbetsklimatet, eftersom det innebär svåra spänningar som måste överkommas. Det mest fascinerande är dock att alliansen medvetet har skapat denna situation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En försämrad A-kassa innebär också en lägre riskvillighet varför många inte vågar ta steget upp i produktivitetsstegen och därmed blir överkvalificerade för sina jobb. Så den dåliga matchningen gäller även bland "insiders" på arbetsmarknaden.

   Jag är övertygad om att en stor variation av kompetenser och erfarenheter är mer stimulerande och dynamiskt. Denna tes stöds av forskning som visar på att t ex heterogena arbetsgrupper är mer innovativa än homogena dito.

   Radera