söndag 12 maj 2013

Politiskt ansvar för förskolan

Foto: lulea.se
Varannan ettåring går numera i förskola. Det är en kraftig ökning. Men det är inte bara bland ettåringarna som andelen som går i förskolan ökar. Så sker i alla kategorier. Jag tycker det här är glädjande. Människor känner att förskolan är ett alternativ som är acceptabelt för just deras barn. Samtidigt måste man fråga sig vad som driver föräldrar att sätta sina ettåringar i förskola i allt större utsträckning.

Är det arbetslivets hårda villkor som gör att man inte känner att man kan vara hemma med sina barn? Är det mormor och farmor som är mer avvisande idag mot att ta hand om sina barnbarn på heltid än vad dom var tidigare? Är det förskolans kvalité som har ökat i sådan utsträckning att människor känner att dom vill ha sina barn med i "skolracet" tidigare?

Det finns många frågor som behöver besvaras och man kan inte dra några snabba slutsatser av att andelen barn i förskolan ökar. Vad det rimligtvis borde betyda, om man ser till historiska data, är att kvinnors deltagande i arbetslivet ökar som en följd av att fler barn är i förskolan. God barnomsorg är en av dom viktigaste jämställdhetspolitiska reformerna som finns och genomförts.

Som politiker känner jag stolthet över att det gemensamma samhället kan erbjuda sina medborgare en möjlighet till god barnpassning. Jag känner samtidigt en skyldighet att faktiskt tillföra dom resurser som därmed också krävs för att förskolan ska kunna ha en hög kvalité och ge barnen en bra start i livet. Små barn är inte helt enkla att hantera i stora grupper och därför krävs stora forskningsinsatser för att följa utvecklingen bland dessa barn. Vilka effekter får den utveckling som nu sker? Området är som sagt intressant och det vilar ett stort politiskt ansvar på dom som styr att se till att förskolan håller hög kvalité, har god bemanning och att barnens bästa sätts i främsta rummet.
Det ansvaret får vi politiker aldrig ducka för.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar