fredag 24 maj 2013

Om EU tillåter det här så flyger snart grisar

I Andalusien händer det grejer!
Foto: wikipedia.org
Den spanska regionen Andalusien gör nu något som inte är speciellt vanligt i västvärlden. Regionen har bestämt att fastigheter där hyresgäster riskerar att vräkas ska exproprieras, dvs övertas av regionen. Detta eftersom risken annars är att dom krisande spanska bankerna börjar vräka folk i ännu högre utsträckning än vad som hittills har skett. Det handlar redan om tiotusentals människor så man kan tycka att Andalusiens agerande är i senaste laget. Men givetvis försöker den borgerliga spanska regeringen stoppa det hela och EU ska "granska" om det är lagligt. Utgången av den granskningen känns ganska given. Att EU skulle komma fram till att det är fritt fram för regioner att expropriera egendom av bankerna har jag svårt att tänka mig men jag ska inte säga för mycket. Grisar har säkert flugit förr.

Nu sitter säkerligen någon marknadsvurmande liberal och tycker att jag är helt ute och cyklar. Inte kan man väl beslagta företags egendom. Äganderätten framför allt! Men nu är det ju faktiskt så att bankerna i Spanien, och i princip resten av västvärlden, har överlevt finanskrisen av en enda anledning. Dom privata skulderna har flyttats från bankernas konto till staternas konto och gått från aktieägares risk till skattebetalarnas bördor. Det rimliga hade varit att staterna hade tagit över bankerna som ersättning för dom lån som ges och i alla fall tills skulderna var betalda skulle bankerna ha varit i offentlig ägo. Det var i mångt och mycket så den svenska finanskrisen på 90-talet ordnades upp så fort och hade man agerat likadant i EU så hade vi varit i ett helt annat, och finansiellt mycket starkare, läget idag än vad vi nu är.

Vad som också hade kommit ut som en positiv bieffekt av ett statligt ägande i bankerna är att finansmarknaderna hade kunnat regleras på ett mycket effektivare sätt. Man hade även kunnat skilja ut den rena bankverksamheten ifrån den spekulativa finansdelen i bankerna och för att betala av skulderna till staterna skulle man kunna sälja av alla delar av bankerna som inte sysslar med samhällsnyttiga transaktioner. Nu har vi istället gett bankerna möjligheten att blåsa upp nästa bubbla med endast mindre krusningar på ytan av finanssjön som tidsfördröjande störningsmoment.

Andalusien agerar helt rätt och jag hoppas att fler stater och regioner vågar ta steget och faktiskt kräva tillbaka av bankerna vad som i ärlighetens namn är skattebetalarnas egendom.*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar