torsdag 16 maj 2013

Fortsatt sjukförsäkringshaveri

Foto: http://svenskhistoria.blogspot.se
Sjukförsäkringsreglerna ska ses över. Har ni hört den förut? För femtielfte gången ska den borgerliga regeringen se över reglerna eftersom dom helt uppenbart inte fungerar. Folk blir psykiskt sjuka och då måste det ju, enligt borgerlig logik, vara försäkringssystemen det är fel på. Ett hårdare arbetsliv, ett tuffare samhällsklimat, förändrade informationsflöden, otryggare tillvaro och minskad social tillit är inget som verkar oroa regeringen. Att det skulle ligga bakom några problem är helt uteslutet. Hungriga vargar jagar ju bäst enligt framförallt moderat teorier och då måste hungern förstärkas för att folk ska fatta.

Regeringen rev ner den gamla sjukförsäkringen med rungande applåder. Effekterna vet vi. Cancersjuka får fylla i sina dödsdatum, folk tvångas in i socialbidrag och människor kastas mellan olika system i en cynisk nedåtgående spiral där ingen vill ta ansvar. Mitt i denna storm står sjuka individer som minst av allt behöver ytterligare oro och stress i sina liv. Jag har själv sett hur nedbrutna människor kan bli i tider av ohälsa och det smärtar i mitt hjärta när jag ser hur samhället inte kan ta hand om dessa på ett respektabelt och värdigt sätt.

Frågan som regeringen borde ställa betydligt oftare är vad som ligger bakom att självmorden bland unga bara ökar och ökar. Eller frågan varför psykisk sjukdom blir mer vanligt förekommande. Någon koppling med att klyftorna ökar ser förmodligen inte regeringen. Inte heller lär man tycka att den ständiga hetsen i arbetslivet lär vara något problem. Hög arbetslöshet som problemgrund är helt uteslutet. Att barn och unga mår sämre kan väl inte heller ha med att skolresultaten sjunker och att skolan saknar personal enligt samma regering.

Jag som socialdemokrat är övertygad om att sjukförsäkringsfrågorna hänger samman med hur vårt samhälle ser ut och utformas. Jag är övertygad om att villkoren i människors vardag är roten till hur man mår. Otrygghet, upplevd orättvisa och ojämlika förhållander är alla skäl till att människor upplever att just deras drömmar och mål kanske aldrig kommer att förverkligas. Det skapar ohälsa både psykiskt och fysiskt. Det har verkligheten under den borgerliga regeringstiden med all tydlighet visat. Så regeringen måste även på denna punkt tänka om. Man måste framförallt gå till roten med problemen, inte bara försöka lindra symptomen.

*****
 

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar