onsdag 22 maj 2013

"Epic fail" som bakgrund till upploppen

Regeringens jobbpolitik är inte bara ett "fail". Det är ett "Epic fail".
Regeringen misslyckas kapitalt med sin reform där Arbetsförmedlingen fått ta över ansvaret för flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Etableringsreformen som genomfördes 2010 har enligt siffror som Ekot har tagit fram varit ett stort misslyckande. Ytterligare en av regeringens "arbetslinjer" har alltså brustit och havererat.

Just frågan om det svaga resursutnyttjandet bland t ex flyktingar är, i dessa dagar av upplopp i förorterna, extra aktuellt. Tusentals människor med god utbildning och kompetens sitter fast i stelbenta regelsystem och misslyckade åtgärder. Att en hopplöshet då sprider sig bland människor i stadsdelar med många arbetslösa är inte konstigt. För regeringen handlar lösningarna om i huvudsak ekonomiska incitament. Bonusar på SFI eller till "framgångsexempel", indragna bidrag eller skattefria zoner. Att återupprätta arbetsmarknadspolitiken och att spetsa utbildningspolitiken har under sju års tid varit helt utanför åtgärdskartan. Likaså har en förbättrad matchningspolitik på arbetsmarknaden lyst med sin frånvaro.

Om du tvivlar på vad jag skriver kan jag inte annat än rekommendera den numera välkända artikeln i DN om regeringens jobbmisslyckande. Till raden av tidigare genomklappningar kan vi alltså nu också lägga etableringsreformen. Det är pinsamt för framförallt Moderaterna som satt hela sin politiska trovärdighet i pant på jobbfrågan. Men det värsta av allt är alla människor som kommer i kläm och som får sina drömmar förstörda.

*****
 
Bloggat: Göran om vägen till full sysselsättning
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar