torsdag 25 april 2013

Vågar vi ta steget ut över kanten?

Foto: groupon.se
Att Stefan Löfven har satsat stora delar av sin tid som partiledare på att skapa förutsättningar för nya jobb i Sverige är knappast någon hemlighet. Jobben, jobben och jobben är Löfvens melodi. Det har bland annat lett fram till den mycket kraftfulla skrivningen i Framtidskontraktet som lyder:

"Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete."

Som en del i att skapa jobb presenteras idag förslag om exportsatsningar. I tider då dom europeiska exportmarknaderna är svaga och när en stark krona gör att många företag går miste om vinstmarginaler så tycker jag det är helt rätt att lägga förslag i den riktningen som Löfven gör. Det sätter tydligt fokus på behovet av vår exportindustri.

Vad jag önskar nu är en tydlig sammankoppling från Löfvens sida mellan välfärdens tillväxtfrämjande egenskaper och en innovations- och entreprenörspolitik. Ett gott försök gjordes i höstas av Magdalena Andersson i frågan om a-kassan även om hon la fokus på effekterna på efterfrågesidan av en höjd a-kassa. Vad jag skulle vilja höra är ett utvecklat resonemang om trygghetssystemens betydelse för omvandlingsbenägenheten i ekonomin. Genom att människor är trygga så främjas strukturomvandlingarna och för att låna lite av Schumpeters tankar så kan den "kreativa förstörelsen" bejakas utan att människor slås ut i långvarig arbetslöshet. Kombinerat med den förstärkta arbetsmarknadspolitiken som vi socialdemokrater driver är detta ett av dom bästa sätten att skapa tillväxt och främja produktiviteten i ekonomin.

För att förstå behovet av trygghet hos löntagarna kan man fundera över ett citat från Klas Eklund, Pontus Braunerhjelm och Magnus Henreksson i senaste numret av Ekonomisk Debatt. Dom säger:

"Ekonomin fungerar som en experimentverkstad, där nya idéer prövas mot gamla och de mest framgångsrika (produkterna och föregagen min anm.) överlever, medan de utan framtidsutsikter avvecklas".

Att se på ekonomin på detta sättet ger också en större förståelse för varför människor måste känna sig säkra och trygga. Dom flesta människor är nämligen inte överdrivet riskbenägna utan vill, för att testa nya saker, ha en trygghet. Man vill komma ut ur experimentet med samma eller bättre förutsättningar än när man inledde försöket. För att göra en enkel liknelse så är det väldigt få som testar att hoppa bungy-jump utan att vara säkra på att repet är tillräckligt elastiskt och rätt dimensionerat för att man ska överleva och därmed få en positiv känsla av välmående och glädje (som givetvis kan vara blandad med visst illamående och skräck men som i sig är helt ofarligt). Vet man däremot inte någonting om förutsättningarna för och konsekvenserna av hoppet så är det betydligt färre som vågar ta steget ut över kanten.

Här har Löfven och Andersson en utmaning i att kommunicera välfärdens tillväxtfrämjande egenskaper och där ligger också en stor potential i resonemanget för att nå många av dom väljare som valde att gå över till Moderaterna 2006 och 2010.

*****
 
Media: En som inte lyckas speciellt bra med sin tillväxtpolitik är näringsministern
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar