måndag 29 april 2013

Reglera lobbyismen

Om ni tvivlar så gör ett besök
Foto: hantverkarna.se
Steget från politiken till pr-branschen är kort. Jag känner personligen många som lämnat politiken för att göra antingen ett mer permanent inspel eller ett kort gästspel i pr-svängen. Jag känner även politiker, som mer eller mindre direkt efter att dom har slutat, har blivit erbjudna att arbeta för pr-firmor som lobbyister. Aftonbladet skriver om det här idag och jag kan bara konstatera att det är beklämmande att det inte finns några regleringar av den här verksamheten. Som det är idag kan en minister som slutar gå rakt in i en pr-firma som sysslar med ministers gamla sakområde. No questions asked och inga som helst hinder.

I EU finns det ett "Transparency register". Där listas NGO:s och företag m.m som arbetar med lobbying. Det är ett bra första steg. Huruvida det gör någon skillnad kan man alltid diskutera. Det finns också länder där expolitiker sätts i "karantän" efter att dom har avslutat sina uppdrag. För mig känns det som ett minimikrav.

Frågan om lobbying och pr-firmors agerande samt gränslandet mellan politik och pr borde utredas grundligt. Minsta misstanke om att någon kan köpa politisk påverkan underminerar hela demokratin och gränslandet mellan politik, media och pr är en soppa utan dess like. Det räcker att besöka Almedalen så förstår ni vad jag pratar om. Eller läsa om Primegate. En kraftfull reglering bör komma på plats snarast.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar