tisdag 9 april 2013

Korruption i otrygghetens spår

Foto: fastighetstidningen.se
Svenskarna oroas i högre utsträckning än våra nordiska grannar över korruption i den offentliga förvaltningen. Enligt forskarna som idag skriver på DN Debatt kan det bland annat bero på korruptionsskandalerna i Göteborg. Att den här utvecklingen är problematisk torde stå utom all tvivel. När förtroendet för det gemensamma undergrävs skapas misstro mot systemet vilket i sin tur minskar tilliten och tilltron. Det innebär att bland annat viljan att betala skatt undergrävs, det innebär att man slutar lita på varandra och det innebär att myndigheterna får det allt svårare att utföra sitt arbete. Svag tilltro till samhället är en av dom avgörande faktorerna för att t ex Grekland idag har oerhört svårt att ta sig ur sin ekonomiska kris. För svenska företag och svensk konkurrenskraft är det här förödande. För medborgarna är det en rent farlig utveckling.

Problemet är att det inte bara är i relation till offentliga institutioner i allmänhet som tron på samhället har minskat. I höstas kom forskningsrapporten "Rösträtt till salu" som påvisade att tilltron för demokrati bland ungdomar i vårt land sjunker. Att svenskens förtroende för själva styrelseformen urholkas är extremt allvarligt. På kort sikt undergräver det legitimiteten i t ex valresultaten och det är på lång sikt i sådan jordmån som totalitära regimer kan få fäste.

Författarna till boken "Rösträtt till salu" för fram tesen att det är det fria skolvalet i kombination med kommunaliseringen av skolan och dom vinstdrivande skolföretagen som ligger bakom utvecklingen. Elever som misslyckas upplever att systemet sviker dom. Att denna känsla uppstår är inte konstigt. Som barn och ungdom förväntar man sig det bästa och när ett system då är uppbyggt på att några skolor ska slås ut eftersom dom är dåliga så blir det i förlängningen barn som slås ut för att dom inte duger.

Jag är tämligen övertygad om att samma faktorer är i verkning när det gäller förtroendet för offentlig förvaltning. Folk ser att samhället sviker på många sätt. Arbetslösheten är skyhög, trygghetssystemen försämras och vård, skola och omsorg har stora svårigheter att nå upp till folks befogade förväntningar. Samtidigt dimper deklarationen ner i brevlådan nu i dagarna och många frågar sig nog hur det kan vara så illa ställt med landet Sverige trots att man år ut och år in sköter sig och betalar in sina surt förvärvade kronor till skattmasen.

Det politiska systemet och demokratin har inte råd med att människors förtroende brister pga att samhället sviker. Som politiker är man tillräckligt utsatt ändå och man tar oerhört många beslut som påvekar människor i deras vardag. Ibland blir det fel även i dessa och när det kombineras med en allmän misstro så växer politikerföraktet upp som svampar ur jorden. Forskarna på DN Debatt har goda idéer på hur man kan förebygga och upptäcka korruption men jag tror inte att det räcker. I grunden handlar det om att skapa ett samhälle där alla människor får plats och tas till vara. Först då kan vi få svensken att känna tilltro till sitt samhälle igen. Det är så vi värnar demokratin och landet.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

1 kommentar:

  1. Tror knappast att riksdagspolitikerna som berikar sig på skattebetalarnas bekostnad motverkar den här utvecklingen. Politikerna talar om solidaritet men det är alltid andra än dem själva som ska vara solidariska.

    Ovanstående var ganska tydligt när ett nytt system för att ersätta inkomstgarantin skulle utredas. De båda stora partierna S och M krävde att de riksdagsmän som redan finns i Riksdagen inte skulle omfattas av de nya reglerna vilket är väldigt talande.

    SvaraRadera